Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sgam - gofalwyr di-dâl

Published: 30/03/2022

SGAM.jpgMae Cyngor Sir y Fflint wedi derbyn adroddiadau’n dweud bod rhywun wedi bod yn cysylltu â gofalwyr di-dâl, gan honni ei fod yn dod o’r cyngor lleol. Roedd yn cyfeirio at daliad o £500 i ofalwyr, ac yna’n gofyn am fanylion banc yr unigolyn. 

Twyll yw hyn, a dylech ei anwybyddu.