Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Datganiad Cyngor Sir y Fflint: Yr Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Stryd

Published: 07/04/2022

Hysbyswyd Cyngor Sir y Fflint fod y Cynghorydd Glyn Banks wedi ymddiswyddo o’r Blaid Lafur. O ganlyniad i hynny mae’r Arweinydd wedi’i ddiswyddo fel Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Stryd a daw’r penderfyniad hwnnw i rym ddydd Iau 7 Ebrill.

Yn y cyfamser mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ian Roberts, wedi penodi’r Cynghorydd Paul Johnson yn Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Stryd dros dro.