Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


 Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd

Published: 04/08/2022

Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Cyngor Sir y Fflint yn Eglwys y Santes Fair yn yr Wyddgrug ddydd Sul, 31 Gorffennaf 2022.

Cynhaliwyd y gwasanaeth gan y Parchedig Ganon Martin Batchelor, ac roedd Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Mared Eastwood a’i chonsort, Mr Tim Eastwood, yn bresennol.

Roedd llawer iawn o bobl bwysig a gwirfoddolwyr lleol ymhlith y gynulleidfa.  

 

Photo to use.JPG

Yn y llun: Y Cynghorydd Mared Eastwood, y Parchedig Ganon Martin Batchelor a Mr Tim Eastwood