Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Cyhoeddwyd yr Arweinydd a’r Cabinet

Published: 22/05/2017

Mae’r Cynghorydd Aaron Shotton wedi ei ail-ethol yn Arweinydd Cyngor Sir y Fflint yn y Cyfarfod Blynyddol dydd Iau 18 Mai. Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Sir y Fflint ers 1999, etholwyd y Cynghorydd Shotton yn Arweinydd ym mis Mai 2012 yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol. Mae’r Cynghorydd Shotton wedi bod â chyfrifoldeb y Cabinet dros Gyllid ers mis Mai 2012. Mae’n cynrychioli Ward Canolog Cei Connah. Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Tref Cei Connah ers 1996, ac ar yr adeg honno ef oedd y Cynghorydd Llafur ieuengaf yn y DU. Hefyd bu iddo wasanaethu Cei Connah fel Cadeirydd y Cyngor Tref yn 2003. Y Cynghorydd Shotton hefyd ywr Dirprwy Arweinydd a Llefarydd dros Gyllid ac Adnoddau ar Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac mae’n Aelod o’r Cyngor Partneriaeth Cymru a Bwrdd Adnoddau Cymdeithas Llywodraeth Leol. Cafodd y Cynghorydd Bernie Attridge ei ail-ethol yn Ddirprwy Arweinydd. Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Sir y Fflint ers 2004, etholwyd y Cynghorydd Attridge yn Ddirprwy Arweinydd ym mis Mai 2012 yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol. Bu ir Cynghorydd Attridge fod â chyfrifoldeb Cabinet dros yr Amgylchedd o 2012 tan 2017. Mae’n cynrychioli Ward Canolog Cei Connah ac yn aelod o Gyngor Tref Cei Connah. Hefyd mae’n Gyfarwyddwr NEW Homes, cwmni tai fforddiadwy a sefydlwyd gan Gyngor Sir y Fflint. Cyhoeddwyd aelodau’r Cabinet fel a ganlyn: Cyllid – Cyng. Aaron Shotton Strydwedd a Chefn Gwlad – Cyng. Carolyn Thomas Datblygu Economaidd – Cyng. Derek Butler Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd – Cyng. Chris Bithell Tai – Cyng. Bernie Attridge Addysg a Phobl Ifanc – Cyng. Ian Roberts Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyng. Christine Jones Rheoli Corfforaethol ac Asedau – Cyng. Billy Mullin