Hafan > Preswyl > Ein Sir Y Fflint, Ein Dyfodol 2017

Ein Sir Y Fflint, Ein Dyfodol 2017

Mae popeth mae’r Cyngor yn ei wneud yn bwysig i rywun, p’un ai datblygu strategaethau i dyfu ein heconomi leol; cadw pobl yn symud drwy gynnal a chadw a gwella ein seilwaith priffyrdd a rhwydweithiau cludiant cynaliadwy; darparu lleoedd diogel a fforddiadwy i bobl fyw ynddynt; cadw ein cymunedau yn lân a thaclus; addysgu ein plant a’n pobl ifanc; neu ofalu am yr henoed a phobl ddiamddiffyn. 

Mae Sir y Fflint yn ymfalchïo o fod yn gyngor sy’n perfformio’n dda i’w gymunedau lleol ac un sy’n cael ei gymell gan set o werthoedd cymdeithasol cryf. 

Rydym yn gyngor blaengar sydd wedi’i lywodraethu’n dda ac rydym yn parhau i berfformio’n dda fel darparwr a chomisiynwr uniongyrchol o ran gwasanaethau cyhoeddus, ac fel partner i eraill.  Mae ein hanes blaenorol mewn gwasanaethau allweddol fel addysg, gofal cymdeithasol, tai, gwrth dlodi a’r amgylchedd yn dangos ein bod yn darparu yr hyn rydym yn dweud y byddwn yn ei wneud. 

Gwnaeth adroddiad cenedlaethol diweddar nodi Sir y Fflint fel y Cyngor sydd wedi gwella fwyaf dros y 12 mis diwethaf.  Mae hyn yn gamp sylweddol, o ystyried y pwysau ariannol yr ydym yn eu hwynebu a fyddai hyn ddim wedi bod yn bosib heb weithlu ymroddedig.

Mae ein Cynllun y Cyngor, sy’n nodi ein blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf, yn parhau i anelu'n uchel i gefnogi a gwella bywydau preswylwyr.  Drwy ein blaenoriaethau rydym yn anelu at gael effaith real ac amlwg.

Bydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Aaron Shotton, a’r Prif Weithredwr, Colin Everett, am y drydedd flwyddyn yn olynol, allan mewn cymunedau lleol yn cyfarfod sefydliadau cymunedol, busnesau cymunedol a phobl leol, i drafod cynlluniau'r Cyngor dros y pum mlynedd nesaf a'r heriau ariannol parhaus mae'n eu hwynebu. 

I gael gwybod mwy gallwch gofrestru i ddod i un o saith digwyddiad ymgysylltu â'r cyhoedd sy'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled y Sir.    

Er bod pob digwyddiad wedi ei gynllunio gan ystyried cymunedau penodol, peidiwch â phoeni os na allwch fod yn bresennol ar y dyddiad ar gyfer eich ardal leol. Mae croeso i chi gofrestru ar gyfer y dyddiad a/neu leoliad sy’n gweddu orau i chi.         

Mae'r niferoedd yn gyfyngedig felly archebwch le nawr os gwelwch yn dda.   Gallwch wneud hyn drwy glicio ar y lleoliad neu’r dyddiad yr ydych yn ei ffafrio isod a dilyn y ddolen i'r ffurflen archebu lle ar-lein.   

Ysgol Gwynedd, Y Fflint - nos Fawrth 24 Hydref 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Bagillt a Fflint

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Gwynedd cliciwch uma   AR GAU 

 

Lleoliad:  Prince of Wales Avenue, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5NF

Ysgol Maes Y Felin, Trefynnon - nos Iau 26 Hydref 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Brynffordd, Caerwys, Treffynnon, Helygain, Llanasa, Mostyn, Trelawnyd a Gwaenysgor, Chwitffordd ac Ysgeifiog

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Maes y Felin  cliciwch uma   AR GAU 

Lleoliad:  Penymaes Road, Trefynnon, Sir y Fflint, CH8 7EN

Ysgol Bryn Coch, Yr Wyddgrug - nos Lun 6 Tachwedd 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Cilcain, Gwernaffield, Gwernymynydd, Coed-llai, Llanfynydd, yr Wyddgrug, Nannerch, Nercwys, Llaneurgain, Treuddyn

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Bryn Coch  cliciwch uma   AR GAU 

Lleoliad:  Victoria Road, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EW  

Mountain Lane School, Bwcle - nos Fercher 8 Tachwedd 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Argoed, Bwcle a Phenyffordd

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Mountain Lane  cliciwch uma   AR GAU 

Lleoliad:  Knowle Lane, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3JA 

Ysgol Sandycroft - nos Lun 13 Tachwedd 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Penarlâg, Queensferry a Sealand

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Sandycroft  cliciwch uma   AR GAU 

Lleoliad:  Leaches Lane, Mancot, Sir y Fflint, CH5 2EH

Ysgol Cae'r Nant, Cei Conna - nos Fawrth 14 Tachwedd 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Cei Conna, Northop Hall a Shotton 

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Cae'r Nant  cliciwch uma   AR GAU 

Lleoliad:  Mold Road, Cei Conna, Sir y Fflint, CH5 4QL

Ysgol Brychdyn - nos Fawrth 21 Tachwedd 2017

6.30pm - 8.30pm

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Brychdyn a Bretton, Higher Kinnerton, Yr Hob, Saltney

I gofrestru ar gyfer digwyddiad Ysgol Brychdyn cliciwch uma os gwelwch yn dda.

Lleoliad:  Broughton Hall Road, Brychdyn, Sir y Fflint, CH4 0QQ