Fforwm Sirol - Hafan


Advice Note on Constitutional Guidelines

New meeting regulations have now been issued by the Welsh Government. The Local Authorities (Coronavirus) (Meetings) (Wales) regulations 2020 came into force on the 22nd April 2020. They apply to County Councils and all Town and Community Councils (as well as the National Park Authorities and Fire and Rescue Authorities).

One Voice Wales(“OVW”), in conjunction with Welsh Government, will be issuing guidance to all town and community councils (whether members of OVW or not). Broadly however the regulations set out the following:

Remote attendance

All members can remotely participate in meetings. This applies to meetings held before 1st May 2021. Audio participation is all that will be required. Members should be able to speak and be heard by each other, but do not need to be able to see each other.  This means that meetings can be held by telephone conference call. They can also take place by video conference.

AGMs

If a council has not held an AGM on or after 1st of March or before the 22nd April 2020 then the AGM can be held on any date in 2020.

Other meetings

Other meetings that would normally be required to be held at specific times in the calendar can now be held at any time before May 1st 2021.

Attendance at Meetings (The “6 Month Rule")

The period between April 22nd 2020 and when a member would be expected and able to attend a meeting can be disregarded in relation to the 6-month rule. If members are not able to attend meetings during this period this will not count against them. IN effect it “stops the clock” running on the 6 month rule for each member until a meeting takes place that s/he can attend.

Election of Chairs

If a new chair has not been elected at an AGM held prior to the 22nd April 2020, then the existing chair can remain in office until the next AGM which must take place before 30th April 2021.

Summonses to Meetings

Members can now be summoned to meetings through email.

Public attendance 

The public will not need to be able to see or hear the meeting (that is they do not need to be invited to join the video or telephone conference), however, this should be arranged if possible. Where the public are to be invited this should happen electronically 3 clear days before the meeting is due to be held. Or, if the meeting is called at short notice, then as soon as reasonably practicable. 

Meeting papers

Agendas must still be published in advance (see above) though this may be done electronically.  Minutes must still be produced and can also be published electronically. They must include a list of attendees, declarations of interest, any decisions taken (except exempt items) and the outcomes of any votes. 

 

==================================================================================

 

 

Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o’r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

 

Cymuned A Rennir Siarter:

Mae Cyngor Sir y Fflint a'r holl Gynghorau Tref a Chymuned wedi datblygu a llofnodi 'Siarter' sy'n nodi sut rydym yn anelu at weithio gyda'n gilydd er budd cymunedau lleol tra'n cydnabod ein cyfrifoldebau perthnasol fel cyrff statudol annibynnol a etholwyd yn ddemocrataidd.

Cymuned A Rennir Siarter - Mai 2018

 

Cynghorau Tref a Chymuned:

Mae'r Fforwm Sirol yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn.  I weld gwybodaeth am y cyfarfod, cliciwch ar y linc isod: 

Fforwm Sirol – Cyfarfodydd

cliciwch yma am fanylion cyswllt y Cynghorau Tref a Chymuned.

 

Hyfforddiant – Codi Ymwybyddiaeth:

Gweler ynghlwm rai deunyddiau a allai fod o ddefnydd i chi wrth godi ymwybyddiaeth o’r cod ymysg eich cynghorwyr. Yr eitem gyntaf yw cyfres o sleidiau yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am y cod a’r ymddygiadau a fydd yn achosi ei weithrediad neu’n torri ei ofynion.  Yr ail yw dolen at fideo a baratowyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn trafod ei rôl mewn perthynas â’r cod ymddygiad. Paratowyd y ddau ar gyfer y cynghorwyr newydd yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai 2017.

Hyfforddiant Llywodraethu ac Ymddygiad Cynghorau Tref a Chymuned - 2017

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Fideo Cod Ymddygiad

 

Newyddion: 

Amserlen etholiadol ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr: 4 Mai 2017

Deddf Llywodraeth Leol ( Democratiaeth) (Cymru 2013) Mynediad i Wybodaeth 

 

Cysylltiadau:

I gael gwybodaeth gyffredinol am y Fforwm Sirol, cysylltwch â:

Sam Perry - Ffôn: 01352 701476 / E-bost: sam.perry@flintshire.gov.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol / cwynion, cysylltwch â:

Joanne Pierce - Ffôn: 01352 702106 / E-bost: Joanne.Pierce@flintshire.gov.uk