Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enw Ffon Enw Cyswllt
1st Cymau Brownies 01978 760062 Mrs Ann Lovatt
1st Cymau Rainbows 01978 761851 Mrs Isabel Blore
1st Hope Brownies 01978 761215 Mrs Philippa Williams
1st Kinnerton Scouts 01244 660892 Mrs June Worthington
1st Wepre Brownies 01244 831475 Lynda Cartwright
50 (50 Plus) Action Group (Flintshire) 01352 708118 Ella Jackson