Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enw Ffon Enw Cyswllt
Vale of Clwyd Angling Club 01745 857627 Mr Alan Cuthbert (Club Secretary)
Venerable Edward Morgan School Playgroup Plus 01745 530111 Moya Williams (North Wales Manager)
Village Lunch Club 01352 752449 Steve Glass (Chair)
Virgin Art Exhibition 01352 752473 Mrs Denise Owens (Secretary)
Vision Support Cheshire Mobile Information Unit (also visits Flintshire & Wrexham) 01928 582946 Vision Support Halton Resource Centre
Vision Support North Wales Mobile Information Unit (Denbighshire & Conwy) 01745 338914 Vision Support North Wales Rhyl Resource Centre
Volunteer Centre (FLVC) 01352 744000 Volunteer Centre - Flintshire Local Voluntary Council