Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Alltami Allotment Association
Gwasanaethur Gymuned
Alltami
Nodiadau
This private allotment group at Alltami consists of a number of households sharing the work and produce from about half an acre of land. Regular informal meetings and activities are held on site. Young families are very welcome to join us.
Cyswllt
Mr Keith Shone
Rhif ffon
01244 544225