Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Argoed Gardening Club
Gwasanaethur Gymuned
Argoed, Bryn y Baal, Mynydd Isa
Nodiadau
We meet at Mynydd Isa Community Centre on the 4th Tuesday of each month (except July and December). Enter via the rear door into the kitchen and turn left into the meeting room. We have a guest speaker each month talking about most aspects of Gardening. Anyone with an interest in Gardening is welcome.
Lleoliad
Mynydd Isa Community Centre
Cyswllt
Mrs Frances Culver (Secretary),
Rhif ffon
01352 754609
E-bost
pajculver@aol.com