Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Art Club for Children
Gwasanaethur Gymuned
Flintshire and surrounding areas.
Nodiadau
Childrens classes are monthly Saturday sessions with extended workshops during the school holidays. Art Club for Children is for aged 7 upwards. Advanced Art for Children is for aged 11 upwards and suitable for children doing GCSE Art. Adult Classes are held weekly every Monday and Tuesday during Term-Time only with extended workshops during the school holidays. Art Club for Adults is a monthly class on the first Saturday of the month in Flint Library.
Lleoliad
Flint Library, Mold Methodist Church, W.I. Hall Mynydd Isa.
Cyswllt
Helen Taylor
Rhif ffon
01352 752720 (After 7p.m.)
E-bost
helen7@fsmail.net
Gwefan
Ewch i'r Wefan