Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Association of Bahai Women (Wales)
Gwasanaethur Gymuned
North Wales
Nodiadau
To realise the potential of women. To raise the profile of the Faith within the wider community in those issues relating to women. Integrate into local issues - single mothers, violence against women etc. Second contact is Mrs Anne Maund 01352 771658. Mobile 07811376356 Email: anne.maund@btinternet.com
Cyswllt
Ms Alicia Bancroft-Lloyd
Rhif ffon
01745 857683
E-bost
aliciabancroft-lloyd@tiscali.co.uk
Gwefan
Ewch i'r Wefan