Alert Section

Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Mae'n cael ei ddiweddaru gan: customerservices@flintshire.gov.uk

Enwr Sefydliad
Daffodils
Gwasanaethur Gymuned
Flintshire
Nodiadau
Daffodils offers disabled and additional needs children and their families leisure and recreational activities throughout the weekends and school holidays
Cyswllt
Daffodils Office
Cyfeiriad
28-44 New Street
Tref
Mold
Cod Post
CH7 1NZ
Rhif ffon
01352 250147
E-bost
daffodils@tiscali.co.uk