Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Aston Bowling Club
Gwasanaethur Gymuned
Deeside
Lleoliad
Aston Park Road, Aston Hill, Queensferry, CH5 1UA
Cyswllt
Mr Colin Smith (Secretary)
Rhif ffon
01244 821445
E-bost
colin.smith1605@yahoo.com