Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Action on Hearing Loss Cymru - North Wales
Gwasanaethur Gymuned
North Wales
Nodiadau
Provide advice and information on all aspects of deafness for deaf and hard of hearing people. Provide local support in Flintshire for those with hearing aids, and their families. Provide general information and deaf awareness training. Communication Service Unit in Swansea provides interpreting services.
Cyswllt
Action on Hearing Loss Cymru (North Wales)
Cyfeiriad
13a Llys Onnen, Parc Menai
Tref
Bangor
Cod Post
LL57 4DF
Rhif ffon
01248 614420
E-bost
wales@hearingloss.org.uk
Gwefan
Ewch i'r Wefan