Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Airbus Badminton Club
Gwasanaethur Gymuned
Broughton, Flintshire
Nodiadau
Meet every Wednesday at 8.00pm
Lleoliad
Airbus Canteen, Airbus Operations Limited, Broughton
Cyswllt
Steve Aylott (Club Secretary)
Rhif ffon
07906 877275
E-bost
steveayl@btinternet.com
Gwefan
Ewch i'r Wefan