Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Tref Gweithgaredd Enw Ffon Enw Cyswllt
Abergele Health British Red Cross 01745 828330 Administration Centre
Abergele Community British Red Cross Gofal 01745 828360 Dafydd Gwynedd