Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Gweithgaredd Enw Ffon Enw Cyswllt
Animals Capricorn Animal Rescue 01244 547938 Mrs Shiela Stewart
Animals Cats Protection 01978 313574 Cats Protection Manager
Animals Clwyd Badger Group 01244 544823 Pat Hartley
Animals Clwyd Ornithological Society 01745 338493 Angela Ross
Animals Clwyd Special Riding Centre 01352 770446 Centre Manager
Animals Flint Castle Homing Society 01352 763717 Mrs Denise Hughes
Animals Flintshire Wildlife and Pet Rescue 01352 712345 Mr Elfyn and Mrs Joy Pierce-Jones
Animals North Clwyd Animal Rescue (NCAR) 01745 560546 North Clwyd Animal Rescue
Animals North East Wales Wildlife (NEWWildlife) 01978 269568 North East Wales Wildlife (NEWWildlife)
Animals North Wales Mammal Group 07743 085374 Becky
Animals North Wales Wildlife Trust (North East Wales Office) Please email North Wales Wildlife Trust North East Wales Office
Animals Pedwar Pawen Dog Training Club 01745 591250 Mr G Vaughan (Trainer)
Animals Tyddyn Cat Rescue Centre 01352 753938 Mrs Daphne Flavin