Ymateb i argyfwng y ffoaduriaid


Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, “Mae’r Cyngor yn gweithio gyda’i bartneriaid cenedlaethol ar hyn o bryd i gynnig cymorth uniongyrchol. Byddwn yn cymryd rhan lawn mewn ymdrech unedig gan gynghorau ac asiantaethau cymorth tai a’r partneriaid yn y sector gwirfoddol ar hyd a lled Cymru a’r DU i gynnig lloches a chymorth dyngarol i ffoaduriaid.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cydysgylltu gwaith cynghorau Cymru, a chawn wybod rhagor am faint y cymorth y bydd angen i ni ei gynnig dros y dyddiau nesaf”. 

Os hoffech helpu.

Mae’n mynd yn anoddach o hyd rheoli’r gwaith o storio a chludo rhoddion, felly mae elusennau fel y Groes Goch yn annog pobl i barhau i gyfrannu at yr ymgyrch drwy roi arian. 

Gallwch ffonio llinell gymorth y Groes Goch ar 0800 107 8727 

Os hoffech gyfrannu arian

Darllenwch gyngor y Comisiwn Elusennau ynghylch cyfrannu’n ddiogel.

Dyma rai o’r cyrff dyngarol sy’n cynnig cymorth i ffoaduriaid:

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Swyddfa Gartref