Alert Section

Ffioedd a Thaliadau


Rhandiroedd

Rhandiroedd
GwasanaethauCostau

Rhandiroedd

Llain Hanner

£30.75

Rhandiroedd

Llain Gyfan

£61.51
Cadwraeth Adeiladau - Cyn Ymgeisio a Chyn Prynu
GwasanaethauCostau
Cyngor Cyffredinol Am ddim
Cyfarfod i Gael Cyngor £63.49
Ymweliad Safle a Chyngor Manwl £109.66

Adroddiad Ysgrifenedig

(Safle Bach / Canolig)

£57.72

Adroddiad Ysgrifenedig

(Safle Mawr)

£75.03

Cyngor Technegol

(Yr awr)

£46.17
Rhestr o'r Gwasanaethau Rhandiroedd a'r Costau

Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu
GwasanaethauCostau

Gwiriad Cydymffurfiaeth / Hanes y Safle

(Yr awr)

£75.78
Rhestr o Wasanaethau Rheoli Adeiladu a Costau

Cynllun Prynu Gyda Hyder

Cynllun Prynu Gyda Hyder
GwasanaethauCostau

Ffi Ymgeisio

(0 i 5 Gweithiwr)

£176.42

Ffi Danysgrifio Flynyddol

(0 i 5 Gweithiwr)

£335.85

Ffi Ymgeisio

(6 i 20 Gweithiwr)

£244.37

Ffi Danysgrifio Flynyddol

(6 i 20 Gweithiwr)

£503.12

Ffi Ymgeisio

(21 i 49 Gweithiwr)

£311.02

Ffi Danysgrifio Flynyddol

(21 i 49 Gweithiwr)

£670.39

Ffi Ymgeisio

(50 A Gweithiwr)

Pris ar gais

Ffi Danysgrifio Flynyddol

(50 A Gweithiwr)

Pris ar gais
Rhestr o Gynllun Prynu Gyda Hyder Gwasanaethau a Costau

Mynwentydd

SYLWCH:

Mae cyfanswm cost bedd newydd(pridd, brics neu weddillion wedi'u hamlosgi) yn gyfuniad o gost y llain a chost bedd newydd.

Sylwch na ddylid gwneud unrhyw ffioedd am fabanod na phlant o dan (ac yn cynnwys) 18 oed.

Beddi Pridd - Preswylydd
GwasanaethauCostau
Neilltuo Llain / Costau £346.00

Bedd Newyddydd i Un

4'6" o Ddyfnder

£954.00

Bedd Newyddydd i Ddau

6’0” o Ddyfnder

£1,049.00

Bedd Newyddydd i Dri

8’0” o Ddyfnder

£1,123.00

Ailagor Bedd

4'6" o Ddyfnder

£678.00

Ailagor Bedd

6’0” o Ddyfnder

£780.00

Ailagor Bedd

8’0” o Ddyfnder

£876.00
Beddi Pridd - Unigolyn nad yw’n Breswylydd
GwasanaethauCostau
Neilltuo Llain / Costau £692.00

Bedd Newyddydd i Un

4'6" o Ddyfnder

£1,908.00

Bedd Newyddydd i Ddau

6’0” o Ddyfnder

£2,098.00

Bedd Newyddydd i Dri

8’0” o Ddyfnder

£2,246.00

Ailagor Bedd

4'6" o Ddyfnder

£1,356.00

Ailagor Bedd

6’0” o Ddyfnder

£1,560.00

Ailagor Bedd

8’0” o Ddyfnder

£1,752.00
Claddu Cistan ar ôl Amlosgi - Preswylydd
GwasanaethauCostau
Neilltuo Llain / Costau £138.00
Llain / Claddu Cistan ar ôl Amlosgi £277.00

Claddu Llwch

(Ail-agor bedd)

£172.00
Claddu Cistan ar ôl Amlosgi - Unigolyn nad yw’n Breswylydd
GwasanaethauCostau
Neilltuo Llain / Costau £276.00
Llain / Claddu Cistan ar ôl Amlosgi £554.00

Claddu Llwch

(Ail-agor bedd)

£344.00
Claddedigaethau i Bobl Heb Gartref Sefydlog
GwasanaethauCostau

Gofod Bedd Cyffredin

(Dim Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth)

Preswylydd

£364.00

Gofod Bedd Cyffredin

(Dim Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth)

Unigolyn Nad yw’n Breswylydd

£728.00
Beddi Brics - Preswylydd
GwasanaethauCostau
Neilltuo Llain £367.00

Bedd Brics Newyddydd i Un

4'6" o Ddyfnder

£1,095.00

Bedd Brics Newyddydd i Ddau

6.0” o Ddyfnder

£1,196.00

Ailagor Bedd Brics i Un

4'6" o Ddyfnder

£767.00

Ailagor Bedd Brics i Ddau

6.0” o Ddyfnder

£955.00

Codi Brics o Amgylch yr Holl Siambr a Gslab Goncrid

(Yn ychwanegol at y costau cloddio uchod)

Bedd i Un - 4'6" o Ddyfnder 

£1,407.00

Codi Brics o Amgylch yr Holl Siambr a Gslab Goncrid

(Yn ychwanegol at y costau cloddio uchod)

Bedd i Ddau - Double Depth 6'

£1,630.00

Brics Traddodiadol - Bedd i Un

4'6" o Ddyfnder

£1,721.00

Brics Traddodiadol - Bedd i Ddau

6.0” o Ddyfnder

£2,064.00
Beddi Brics - Unigolyn nad yw’n Breswylydd
GwasanaethauCostau
Neilltuo Llain £734.00

Bedd Brics Newyddydd i Un

4'6" o Ddyfnder

£2,190.00

Bedd Brics Newyddydd i Ddau

6.0” o Ddyfnder

£2,392.00

Ailagor Bedd Brics i Un

4'6" o Ddyfnder

£1,534.00

Ailagor Bedd Brics i Ddau

6.0” o Ddyfnder

£1,910.00

Codi Brics o Amgylch yr Holl Siambr a Gslab Goncrid

(Yn ychwanegol at y costau cloddio uchod)

Bedd i Un - 4'6" o Ddyfnder 

£2,814.00

Codi Brics o Amgylch yr Holl Siambr a Gslab Goncrid

(Yn ychwanegol at y costau cloddio uchod)

Bedd i Ddau - Double Depth 6'

£3,260.00

Brics Traddodiadol - Bedd i Un

4'6" o Ddyfnder

£3,442.00

Brics Traddodiadol - Bedd i Ddau

6.0” o Ddyfnder

£4,128.00
Beddi Brics - Preswylydd ac Unigolyn nad yw’n Breswylydd
GwasanaethauCostau

Ffioedd Gwyngalchu

I Un, 4’6” o Ddyfnder

£95.00

Ffioedd Gwyngalchu

I Ddau, 6’ o Ddyfnder

£118.00
Ffioedd Eraill
GwasanaethauCostau
Yr hawl i godi Carreg Fedd £174.00
Yr hawl i godi Cofeb £90.00
Arysgrif Ychwanegol £43.00

Claddu ar Ddydd Sadwrn

(Yn ychwanegol at y pris arferol)

Preswylydd

£421.00

Claddu ar Ddydd Sadwrn

(Yn ychwanegol at y pris arferol)

Unigolyn nad yw’n Breswylydd

£842.00

Claddu Llwch ar Ddydd Sadwrn

(Yn ychwanegol at y pris arferol)

Preswylydd

£110.00

Claddu Llwch ar Ddydd Sadwrn

(Yn ychwanegol at y pris arferol)

Unigolyn nad yw’n Breswylydd

£220.00

Defnyddio’r Capel Gorffwys

(1 Awr)

£158.00
Trosglwyddo Perchnogaeth Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth £37.00

Trosglwyddo Perchnogaeth Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth

(Datganiad Statudo)

£54.00

Darparu a Gosod Mainc Goffa

(Monmouth)

£1,177.00

Darparu a Gosod Mainc Goffa

(Colwyn)

£1,177.00

Darparu a Gosod Mainc Goffa

(Cavendish)

£1,238.00

Darparu a Gosod Mainc Goffa

(Westminster)

£1,343.00

Darparu a Gosod Mainc Goffa

(Gardd Goffa Kelsterton)

£240.00

Coflech

(Neilltuo Lle)

£174.00

Coflech i Blentyn

(Kelsterton)

Am ddim
Rhestr o Fynwentydd Gwasanaethau a Costau

Carelink

Carelink
GwasanaethauCostau

Gosod Larwm

(Oni bai bod gostyngiad yn berthnasol)

£25.38

Alarm Monitoring

Ffi Wythnosol

(Oni bai bod gostyngiad yn berthnasol)

£2.20
Rhestr o Wasanaethau Carelink a Costau

Gorfodaeth Parcio Sifil

Gorfodaeth Parcio Sifil
GwasanaethauCostau
Rhybudd Talu Cosb Cyfradd Uwch
£70.00

Rhybudd Talu Cosb Cyfradd Uwch

(Taliad o fewn 14 diwrnod)

£35.00

Rhybudd Talu Cosb Cyfradd Uwch

(Tystysgrif Talu)

£105.00
Rhybudd Talu Cosb Cyfradd Is £50.00

Rhybudd Talu Cosb Cyfradd Is

(Taliad o fewn 14 diwrnod)

£25.00

Rhybudd Talu Cosb Cyfradd Is

(Tystysgrif Talu)

£75.00
Rhestr o Wasanaethau Gorfodaeth Parcio Sifil a Costau

Cefn Gwlad

Cefn Gwlad
GwasanaethauCostau
Llogi cae Gwepra £473.35
Llogi cae Bwcle £473.35

Llogi Ystafell yr Ardd

(Yr awr)

£18.34

Llogi Ystafell yr Ardd

Hanner Diwrnod (4 awr)

£60.94

Llogi Ystafell yr Ardd

Diwrnod Cyfan (8 awr)

£97.63

Ymweliad Addysgol Gwepra

Hanner Diwrnod - Fesul Plentyn

(Isafswm o £60 am ddwy awr)

£3.54

Ymweliad Addysgol Gwepra

Diwrnod Cyfan - Fesul Plentyn

(Isafswm o £80 am bedair awr)

£4.73

Sgwrs Gyda Cheidwad

Gyda’r Nos

£39.05
Rhestr o Gwasanaethau Cefn Gwlad a Costau

Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig

Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig
GwasanaethauCostau
Datganiadau Cymhwysedd Hyblyg £144.00
Rhestr o Brosiectau Effeithlonrwydd Ynni Domestig Gwasanaethau a Costau

Gwasanaethau Etholiadol

Gwasanaethau Etholiadol
GwasanaethauCostau

Cofrestr Lawn o Etholwyr a Hysbysiad o Newyddid

(Ar Ffurf Data)

£20.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) o’r Gofrestr Lawn

(Ar Ffurf Data)

£1.50

Cofrestr Lawn o Etholwyr a Hysbysiad o Newyddid

(Wedi’u Hargraffu)

£10.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) o’r Gofrestr Lawn

(Wedi’u Hargraffu)

£5.00

Rhestr o Etholwyr Tramor

(Ar Ffurf Data)

£20.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) Etholwyr Tramor

(Ar Ffurf Data)

£1.50

Rhestr o Etholwyr Tramor

(Wedi’i Hargraffu)

£10.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) Etholwyr Tramor

(Wedi’u Hargraffu)

£5.00

Cofrestr Wedi’i Golygu

(Ar Ffurf Data)

£20.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) o’r Gofrestr Wedi’i Golygu

(Ar Ffurf Data)

£1.50

Cofrestr Wedi’i Golygu

(Wedi’i Hargraffu)

£10.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) o’r Gofrestr Wedi’i Golygu

(Wedi’u Hargraffu)

£5.00
Cofrestrau Etholiadol Wedi’u Marcio a Rhestrau o Bleidleiswyr Absennol £10.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) o’r Cofrestrau Etholiadol Wedi’u Marcio

(Wedi’u Hargraffu)

£2.00

1,000 o Gofnodion (Neu ran ohonynt) o’r Cofrestrau Etholiadol Wedi’u Marcio

(Ar Ffurf Data)

£1.00

Pensiynau Tramor - Cadarnhad o Brawf Bywyd

(Yn Neuadd y Sir)

£21.78

Pensiynau Tramor - Cadarnhad o Brawf Bywyd

(Gartref)

£43.56
Rhestr o Wasanaethau Etholiadol Gwasanaethau a Costau

Ffioedd Asiant Gorfodi

Ffioedd Asiant Gorfodi
GwasanaethauCostau
Hysbysiad Cydymffurfio £75.00
Ymweliad Gorfodi £235.00
Ffi i Droi Allan £110.00
Rhestr o Ffioedd Asiant Gorfodi Gwasanaethau a Costau

Canolfannau Menter

Canolfannau Menter
GwasanaethauCostau
Ystafell y Felin £36.54
Ystafell yr Abaty £48.72
Ystafell 80 ac 81 £48.72
Ystafell Chater £97.44
Ystafell Gloucester £97.44
Ystafell Gyfarfod 1 £36.54
Ystafell Gyfarfod 2
£36.54
Ystafell Gyfarfod 3 £54.81
Rhestr o Ganolfannau Menter Gwasanaethau a Costau

Trwyddedau Amgylcheddol

Gwasanaethau

Cynllun trwyddedau awdurdodau lleol ar gyfer gweithfeydd ac offer symudol a gweithgareddau allyrru toddyddion rhan B (ffioedd a thaliadau) (Cymru) 2016.

Costau

Mae gwybodaeth gyfredol ynglŷn â ffioedd ar gael yma:

https://www.llyw.cymru/cynllun-trwyddedau-awdurdodau-lleol-ar-gyfer-gweithfeydd-ac-offer-symudol-gweithgareddau-allyrru

Ffrwydron a Phetrolewm

Gwasanaethau

Storio ffrwydron hyd at 2000kg

Costau

Gweler y rhestr o ffioedd o dan Atodlen 7; Rhan 3; o Reoliadau Iechyd a Diogelwch a Niwclear (Ffioedd) 2016.

Ar gael o: https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2016/253/made


Gwasanaethau

Rheoliadau Petroliwm (Cydgrynhoi) 2014

Costau

Gweler y rhestr o ffioedd o dan Atodlen 7; Rhan 5; Rheoliad 6 a 14 o Reoliadau Iechyd a Diogelwch a Niwclear (Ffioedd) 2016. 

Ar gael o: https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2016/253/made

Tystysgrif Allforio Bwyd

Tystysgrif Allforio Bwyd
GwasanaethauCostau
Tystysgrif Allforio Bwyd £59.46

Ymweliad Tystysgrif Allforio Bwyd (Os oes angen)

(Yr awr)

£79.28
Rhestr o Dystysgrif Allforio Bwyd Gwasanaethau a Costau

Diogelwch a Hylendid Bwyd

Diogelwch a Hylendid Bwyd
GwasanaethauCostau
Arolygiad Sil-Sgorio £196.02

Cyngor Busnes Diogelwch Bwyd 

(Hyd at ddwy awr)

£177.51
Tystysgrif Ildio Bwyd Gwirfoddol £59.46

Tystysgrif Ildio Bwyd Gwirfoddol Ymweliad (Angenrheidiol)

(Yr awr)

£79.28
Rhestr o Ddiogelwch a Hylendid Bwyd Gwasanaethau a Costau

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch
GwasanaethauCostau

Datganiad Ffeithiol

(Yr awr)

£78.11
Rhestr o Iechyd a Diogelwch Gwasanaethau a Costau

Rhwydwaith Priffyrdd

Rhwydwaith Priffyrdd
GwasanaethauCostau
Trwydded Adran 50 £608.00
Cau Ffordd Oherwydd Argyfwng £893.00
Gorchymyn Traffig Dros Dro £2,172.00

Diffodd Goleuadau Traffig

(Yn Ystod Diwrnod Gwaith)

£144.00

Diffodd Goleuadau Traffig

(Tu Allan i Oriau)

£216.00

Cau Safle Bws

(Yn Ystod Diwrnod Gwaith)

£144.00

Cau Safle Bws

(Tu Allan i Oriau)

£216.00
Trwydded Sgip a Sgaffald £63.60
Trwydded Sgip a Sgaffald am Gyfnod Estynedig £25.00
Sgip / Sgaffald Heb eu Hawdurdodi £163.24
Caniatâd i Osod Deunydd Adeiladu ac Ati Dros Dro £46.64
Caniatâd Heb Awdurdod i Osod Deunydd Adeiladu ac Ati Dros Dro £163.24
Rhestr Rhwydwaith Gwasanaethau a Costau

Pridiannau Tir

Pridiannau Tir
GwasanaethauCostau

Pridiannau Tir - LLC1 Yn Unig

(Rhan gyfan o'r gofrestr)

£6.53
Ymholiadau CON29 Yn Unig £130.68

Ymholiadau Dewisol CON29

(Yr un)

£13.07

Cwestiwn Ychwanegol yr Ymgeisydd

£27.44

Darnau Ychwanegol o Dir

(Yr un)

£14.37

Chwiliad Wedi’i Frysio

(Chwiliad Swyddogol)

£32.67
Rhestr o Pridiannau Tir Gwasanaethau a Costau

Gorchmynion Dyled

Gorchmynion Dyled
GwasanaethauCostau

Treth y Cyngor

£70.00
Ardrethi Busnes £70.00
Rhestr o Orchmynion Dyled Gwasanaethau a Costau

Trwyddedu

Tai Amlfeddiannaeth / Tai
GwasanaethauCostau

Ffi Ymgeisio am Drwydded Tai Amlfeddiannaeth

(Am y pum Uned gyntaf)

£377.75

Ffi Ymgeisio am Drwydded Tai Amlfeddiannaeth

(Ffi am bob uned wedi hynny)
£36.14

Cyflwyno Hysbysiad Gwella / Gwahardd / Gwahardd Brys o dan y Ddeddf Tai 2004

£369.59

Archwiliadau Tai ar Gyfer Mewnfudo

£123.58
Trwyddedau Preswyl a Charafanau
Preswylfa nad yw’n brif breswylfa
GwasanaethauCostau

Cais am Drwyddedau Safle Newyddydd

(0 - 14 Uned)

£405.73

Cais am Drwyddedau Safle Newyddydd

(15 - 49 Uned)

£481.51

Cais am Drwyddedau Safle Newyddydd

(50+ Uned)

£507.16

Amrywio Trwydded Bresennol

£253.00
Trwyddedu Safle Cartrefi Symudol Rheoledig
GwasanaethauCostau

Dogfen o Reolau’r Safle Mewn Perthynas â Safleoedd a Ddiogelir

(Ffi ychwanegol o £0.50 y gair am unrhyw gostau cyfieithu)

£60.00
Trwydded Gyrrwr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat
GwasanaethauCostau
Gwiriadau cyn trwyddedu gyrrwr Newyddydd £205.68

Rhoi Trwydded Yrru ar y Cyd

3 Blynedd

£131.99

Rhoi Trwydded Yrru ar y Cyd

12 Mis

£70.39
Prawf Gwybodaeth Ailsefyll Ychwanegol £20.00
Adnewyddu - Blwyddyn £171.58
Adnewyddu - 3 Blynedd £233.18
Blaendal Plât Cerbyd £16.50
Plât Newyddydd £16.50

Gwiriad Uwch y GDG

(A osodir gan GDG)

£38.00
Newyddid Rhif Cofrestru Cerbyd £33.00
Apwyntiad Wedi’i Fethu £28.60

Trwydded Gweithredwr Cerbyd Hurio Preifat

(Newyddydd neu Adnewyddu)

(5 mlynedd)

£680.63

Trwydded Gweithredwr Cerbyd Hurio Preifat

(Newyddydd neu Adnewydd)

(Blwyddyn)

£276.07

Trosglwyddo Trwydded

(Cerbyd)

£89.09

Trosglwyddo Trwydded

(Gweithredwr)

£103.39

Cerbyd Newyddydd

(Bob chwe mis)

£113.29

Cerbyd AdNewyddyddu

(Bob chwe mis)

£95.69
Trwyddedu Anifeiliaid
GwasanaethauCostau
Lletya Anifeiliaid £187.58
Lletya Cŵn yn Eich Cartref £146.74
Bridio Anifeiliaid £262.17

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

(Codir ffioedd milfeddygol am yr archwiliad cyntaf ar ben y ffi a nodir)

£248.33

Siopau Anifeiliaid Anwes

(Codir ffioedd milfeddygol am yr archwiliad cyntaf ar ben y ffi a nodir)

£318.66
Sefydliadau marchogaeth £205.56

Sŵau

(Codir ffioedd milfeddygol am yr archwiliad cyntaf ar ben y ffi a nodir)

£183.04
Trwyddedau Eraill
GwasanaethauCostau
Sefydliad Rhyw a Lleoliadau Adloniant Rhyw £1,142.57

Gwerthwr Metel Sgrap - 3 Blynedd - Safle

(Nid tan 2020)

£696.03

Gwerthwr Metel Sgrap - 3 Blynedd - Casglwr

(Nid tan 2020)

£269.32

Masnachu ar y Sul

Ardal Rheoli Llwytho

£92.10
Ffioedd Trwydded Safle Bingo
GwasanaethauCostau
Newydd £3,811.50
Ffi Flynyddol £871.20
Amrywiad £1,524.60
Trosglwyddo £1,045.44
Ffi Adfer £1,306.80
Datganiad Dros Dro £3,811.50
Deiliaid Datganiad Dros Dro £1,306.80
Copi o’r Drwydded £27.23
Hysbysu am Newid £54.45
Ffioedd Trwydded Eiddo Gemau Oedolion
GwasanaethauCostau
Newydd £2,178.00
Ffi Flynyddol £871.20
Amrywiad £871.20
Trosglwyddo £1,045.44
Ffi Adfer £1,306.80
Datganiad Dros Dro £2,178.00
Deiliaid Datganiad Dros Dro £1,306.80
Copi o’r Drwydded £27.23
Hysbysu am Newid £54.45
Ffioedd Trwydded Eiddo Trac Betio
GwasanaethauCostau
Newydd £2,722.50
Ffi Flynyddol £871.20
Amrywiad £1,089.00
Trosglwyddo £827.64
Ffi Adfer £1,034.55
Datganiad Dros Dro £2,722.50
Deiliaid Datganiad Dros Dro £1,034.55
Copi o’r Drwydded £27.23
Hysbysu am Newid £54.45
Ffioedd Trwydded Siop Fetio
GwasanaethauCostau
Newydd £3,267.00
Ffi Flynyddol £522.72
Amrywiad £1,306.80
Trosglwyddo £1,045.44
Ffi Adfer £1,306.80
Datganiad Dros Dro £3,267.00
Deiliaid Datganiad Dros Dro £1,306.80
Copi o’r Drwydded £27.23
Hysbysu am Newid £54.45
Ffioedd Trwydded Canolfan Adloniant i Deuluoedd
GwasanaethauCostau
Newydd £2,178.00
Ffi Flynyddol £653.40
Amrywiad £871.20
Trosglwyddo £827.64
Ffi Adfer £1,034.55
Copi o’r Drwydded £27.23
Hysbysu am Newid £54.45
Hawlen Peiriannau mewn Canolfan Adloniant i Deuluoedd
GwasanaethauCostau
Newydd £326.70
Adnewyddu £326.70
Newid Enw £27.23
Copi o’r Hawlen £16.34
Hawlen Gemau Clybiau
GwasanaethauCostau
Newydd £217.80
Llwybr Cyflym (Clybiau) £108.90
Ffi flynyddol £54.45
Adnewyddu £217.80
Adnewyddu os yn Ddeiliad CPC £108.90
Amrywiad £108.90
Copi o’r Hawlen £16.34
Hawlen Peiriannau Mewn Clybiau
GwasanaethauCostau
Newydd £217.80
Llwybr Cyflym (Clybiau) £108.90
Ffi flynyddol £54.45
Adnewyddu £217.80
Adnewyddu if Holder of CPC £108.90
Amrywiad £108.90
Copi o’r Hawlen £16.34
Eiddo Trwyddedig - 2 Beiriant
GwasanaethauCostau
Newydd £54.45
Eiddo Trwyddedig - Mwy Na 2 Beiriant
GwasanaethauCostau
Newydd £163.35
Ffi flynyddol £54.45
Amrywiad £108.90
Trosglwyddo £27.23
Newid Enw £27.23
Copi o’r Hawlen £16.34
Gemau â Gwobrau
GwasanaethauCostau
Newydd £326.70
Adnewyddu £326.70
Newid Enw £27.23
Copi o’r Hawlen £16.34
List of Trwyddedu Gwasanaethau and Costau

Marchnadoedd

Marchnadoedd
GwasanaethauCostau

Cei Connah

Dydd Iau

£5.46

Treffynnon

Dydd Iau

(Hyd at 3m x 3m)

£8.12

Treffynnon

Dydd Iau

(Hyd at 6m x 3m)

£11.50

Treffynnon

Dydd Iau

(Over 6m x 3m)

£15.09

Stryd Fawr, Yr Wyddgrug

Dydd Mercher a Dydd Sadwrn

£16.55

Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Dydd Mercher a Dydd Sadwrn

£14.88
Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus £4.16
Llain Gymunedol £5.46

Ffi Gofrestru

(Pob Marchnad)

£9.36

Archebu Stondin Cist Car, Love Lane, Yr Wyddgrug

Car

£6.24

Archebu Stondin Cist Car, Love Lane, Yr Wyddgrug

Fan

£10.40

Archebu Stondin Cist Car, Love Lane, Yr Wyddgrug

Elusen (Car)

£2.08

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 1

£120.35

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 2

£190.08

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 3

£52.84

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 4

£92.06

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 5

£83.13

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 6

£142.41

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 7A

£68.79

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 7B

£91.55

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 7C

£68.79

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 8

£139.59

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 9

£74.15

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 10

£80.61

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 11

£55.85

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 12

£92.22

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 13

£167.63

Marchnad Dan Do Yr Wyddgrug

Uned 14

£151.27

Trwydded ar Gyfer Digwyddiadau / Sêl Cist Car

Masnachol

£90.66

Trwydded ar Gyfer Digwyddiadau / Sêl Cist Car

Elusen

£8.84
Trwydded ar Gyfer Ffeiriau Crefft / Cynnyrch Lleol £22.59

Trwydded / Hawlen

Masnachol

£8.32

Trwydded / Hawlen

Elusen / Cymuned

Am ddim
List of Marchnadoedd Gwasanaethau and Costau

Gwerthiant Map Arolwg Ordnans

Gwerthiant Map Arolwg Ordnans
GwasanaethauCostau

A4 

Graddfa 1:500 1 i 6 (Uchafswm) Copi

£15.00

A4 

Graddfa 1:1250 1 i 6 (Uchafswm) Copi

£20.00

A4 

Graddfa 1:2500 1 i 6 (Uchafswm) Copi

£30.00

A3

Graddfa 1:500 1 i 6 (Uchafswm) Copi

£15.00

A3

Graddfa 1:1250 1 i 6 (Uchafswm) Copi

£25.00

A3

Graddfa 1:2500 1 i 6 (Uchafswm) Copi

£50.00
Rhestr o Fapiau Gwerthiant Arolwg Ordnans Gwasanaethau a Costau

Trwyddedau Parcio a Goddefebau Parcio

Meysydd Parcio Talu ac Arddangos
GwasanaethauCostau

Bwcle

1.5 Awr

£0.50

Bwcle

2.5 Awr

£0.70

Bwcle

Drwy’r Dydd

(8AM - 3PM)

£1.70

Cei Connah

1.5 Awr

£0.50

Cei Connah

2.5 Awr

£0.70

Cei Connah

Drwy’r Dydd  

(8AM - 3PM)

£1.70

Queensferry

1.5 Awr

£0.50

Queensferry

2.5 Awr

£0.70

Queensferry

Drwy’r Dydd (8AM - 3PM)

£1.70

Shotton

1.5 Awr

£0.50

Shotton

2.5 Awr

£0.70

Shotton

Drwy’r Dydd

(8AM - 3PM)

£1.70

Maes Parcio Stryd Alexandra, Shotton

(24 Awr)

£1.70

Treffynnon

1.5 Awr

£0.50

Treffynnon

2.5 Awr

£0.70

Treffynnon

Drwy’r Dydd  

(8AM - 3PM)

£1.70

Y Fflint

1.5 Awr

£0.50

Y Fflint

2.5 Awr

£0.70

Y Fflint

Drwy’r Dydd

(8AM - 3PM)

£1.70

Gorsaf Drenau Y Fflint

(24 Awr)

£2.20

Neuadd y Sir

2.5 Awr

£0.70

Neuadd y Sir

Drwy’r Dydd

(8AM - 5PM)

£1.70

Neuadd y Sir

Gyda’r Nos

(5PM - 10PM)

£2.00

Yr Wyddgrug

3.5 Awr

£1.20

Love Lane, Yr Wyddgrug

(8AM - 3PM)

£1.20

Yr Wyddgrug

Drwy’r Dydd  

(8AM - 3PM)

£1.70

Talacre

2 Awr

£0.20

Talacre

4 Awr

£2.00

Talacre

Drwy’r Dydd

(8AM - 7PM Ebrill- Awst)

(8AM - 5PM Medi to Mawrth)

£4.00
Hawlenni
GwasanaethauCostau

Hawlen Barcio Masnachwr

(Y flwyddyn)

£48.00

Hawlen Barcio Ddynodedig ac Eraill

(Y flwyddyn)

£340.00

Hawlen Barcio Preswylydd

(Y flwyddyn)

£30.00

Hawlen Barcio Staff

(Y flwyddyn)

£48.00
Goddefebau Parcio
GwasanaethauCostau

Hawlen Ddyddiol

(Y diwrnod)

£12.00

Hawlen Wythnosol

(Yr wythnos)

£35.00
Rhestr o Gynlluniau Parcio a Goddefebau Parcio Gwasanaethau a Costau

Rheoli Plâu

Rheoli Plâu
GwasanaethauCostau

Llygod Mawr a Llygod Bach

Eiddo Preifat, Fector Posibl ar Gyfer Trosglwyddo

£72.59

Chwain

Eiddo Preifaters

£75.89

Cacwn

Eiddo Preifaters

£65.99

Morgrug

Eiddo Preifaters

£59.39

Gwenyn (Cyngor yn unig)

Eiddo Preifaters

£42.90

Llygod Mawr, Llygod, Cacwn, Morgrug, Chwain

Safle Busnes Masnachol ac Adrannau Mewnol y Cyngor

£69.29

Galwadau Wedi’u Methu 

(Perchennog y Tŷ / Y Tenant Ddim ar Gael ar Adeg yr Apwyntiad)

£42.90
Cyfradd Ostyngol £41.80
Contractau £0.00
Rhestr o Reoli Plâu Gwasanaethau a Costau

Cynllunio

Cynllunio
GwasanaethauCostau

Ffioedd Cynllunio Cyn Ymgeisio

(Cat A - Datblygiadau mawr hyd at 10 annedd)

 A £160 am Bob Annedd Ychwanegol

£1,284.72

Ffioedd Cynllunio Cyn Ymgeisio

(1 Annedd)

£85.65

Ffioedd Cynllunio Cyn Ymgeisio

(2 i 9 Annedd)

Am Bob Annedd

£128.47

Ffioedd Cynllunio Cyn Ymgeisio

(Amhreswyl)

£85.65

Ffioedd Cynllunio Cyn Ymgeisio

(Deiliad tŷ)

£69.59

Llythyr Cydymffurfio a Chadarnhau

(Yr awr)

£139.18

Ymchwil Cynllunio

(Yr awr)

£139.18
Gorchymyn Cyfreithiol Hawliau Tramwy Bydd ffioedd yn amrywio i dalu’r costau llawn
Ffordd i Fabwysiadu Cytundeb Adran 38 Bond o 10%
Adran 278 Bond o 10%
Croesfannau i Gerbydau £214.12

Gorchmynion Cau

(Isafswm Ffi)

£1,927.08
Gwybodaeth am y Cynllun Traffig a Ffyrdd £3.26
Chwilio Priffyrdd £48.18
List of Cynllunio Gwasanaethau and Costau

Ffioedd Cynllunio Eraill

Mae’r holl ffioedd cynllunio eraill wedi’u nodi mewn deddfwriaeth.

 

Gweler manylion am y ffioedd presennol yma:

https://ecab.planningportal.co.uk/uploads/welsh_application_fees.pdf

Prif Awdurdod

Prif Awdurdod
GwasanaethauCostau

Prif Awdurdod

(Cyfradd fesul awr)

£72.80
Rhestr o Brif Awdurdodau Gwasanaethau a Costau

Cyflenwad Dŵr Preifat

Gwasanaethau

Samplo a phrofi cyflenwad dŵr preifat 

Costau

Caiff hyn ei brisio’n unigol ar sail adennill costau yn cynnwys amser y swyddog, profi a’r holl weithgareddau cysylltiedig eraill.

Gallwch weld manylion am y lefelau ffioedd uwch statudol yma:

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2017/1041/schedule/6/made

Rhentu Eiddo

Rhentu Eiddo
GwasanaethauCostau
Trwydded i Ganiatáu i Ffermwyr Ddefnyddio Tir Amrywiol
Rhentu Lleiniau o Dir ar Sail Ad Hoc Amrywiol
Adeiladau Ad Hoc sy’n Cael eu Rhentu i Gleientiaid Allanol Amrywiol
Ailgodi Tâl am Wasanaethau’r Ganolfan Fenter Amrywiol
Rhent gan Unedau Diwydiannol Amrywiol
Ffioedd Gwasanaeth am Unedau Diwydiannol Amrywiol
Yswiriant Adeiladau ar Gyfer Unedau Diwydiannol Amrywiol
Rhent gan Ffermydd Amrywiol
Ffi am Sefydlu Tenantiaethau £100.00
Rhestr o Wasanaethau Rhentu Eiddo a Costau

Chwareli a Safleoedd Tirlenwi

Gwasanaethau

Archwilio / Monitro

Costau

Mae’r ffioedd wedi’u nodi yn y ddeddfwriaeth ac mae’r pris fesul safle yn ddibynnol ar nifer yr ymweliadau sydd eu hangen.

Gweler y ddeddfwriaeth yma:

https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1522/regulation/14/made%20(paragraph%2014)

Swyddfa Cofnodion

Gwasanaethau

Llungopïau, Sganiau, Hawlenni, Atgynhyrchiadau a Gwasanaethau Eraill

Costau

Lansiwyd Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru ym mis Ebrill 2020.

Gweler rhestr o’r gwasanaethau a ddarperir gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, ynghyd â’u ffioedd cysylltiedig, ar wefan y Cyngor.

Mae’r holl ffioedd a thaliadau wedi’u gosod ar y cyd ond disgwylir cadarnhad o’r sefyllfa wedi i Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru adolygu ei ffioedd a thaliadau.

Gwasanaethau Cofrestru (Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil)

Gwasanaethau Cofrestru (Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil)
GwasanaethauCostau

Newid Enw Cyntaf

(A ychwanegwyd o fewn 12 mis i Gofrestru'r Enedigaeth)

£40.00
Ystyried Cywiriad gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol £75.00
Ystyried Cywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90.00
Standard Certificate for Birth, Death, Marriage or Civil Partnership £11.00

Tystysgrif Wedi’i Chyhoeddi ar ôl Cofrestru o Gofrestr Wedi’i Archifo

Gwasanaeth Blaenoriaeth (24 awr)

£35.00
Pacio a Phostio Tystysgrif £3.50
Tystysgrif Geni Fer ar y Diwrnod Cofrestru £0.00

Ffi ar Gyfer Rhybudd Cyfreithiol o Briodas neu Bartneriaeth Sifil 

Fesul Person

£35.00

Blaendal ar gyfer Seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru

(Ni chaiff y blaendal ei ad-dalu ond caiff y swm ei dynnu o’r ffi lawn ar gyfer y seremoni)

£30.00

Blaendal ar gyfer yr Ystafell Seremonïau

(Ni chaiff y blaendal ei ad-dalu ond caiff y swm ei dynnu o’r ffi lawn ar gyfer y seremoni)

£100.00

Blaendal ar gyfer Seremonïau mewn Eiddo Cymeradwy

(Ni chaiff y blaendal ei ad-dalu ond caiff y swm ei dynnu o’r ffi lawn ar gyfer y seremoni)

£100.00

Ffi Archebu Ymlaen Llaw am Bob Seremoni Rhwng 12 a 24 Mis

Ymlaen Llaw

£75.00

Seremoni yn Swyddfa Gofrestru Sir y Fflint, Yr Wyddgrug - Cofrestrydd Arolygu

Swyddfa’r Cofrestrydd

(Dydd Llun - Dydd Mercher yn Unig)

£46.00

Seremoni yn yr Ystafell Seremonïau yn Neuadd Llwynegrin

(Dydd Llun - Dydd Iau)

£230.00

Seremoni yn yr Ystafell Seremonïau yn Neuadd Llwynegrin

(Dydd Gwener)

£275.00

Seremoni yn yr Ystafell Seremonïau yn Neuadd Llwynegrin

(Dydd Sadwrn)

£300.00

Seremoni yn yr Ystafell Seremonïau yn Neuadd Llwynegrin

(Dydd Sul neu Ŵyl y Banc)

£360.00

Seremoni mewn Eiddo Seciwlar Cymeradwy

(Dydd Llun - Dydd Iau)

£435.00

Seremoni mewn Eiddo Seciwlar Cymeradwy

(Dydd Gwener)

£525.00

Seremoni mewn Eiddo Seciwlar Cymeradwy

(Dydd Sadwrn)

£565.00

Seremoni mewn Eiddo Seciwlar Cymeradwy

(Dydd Sul neu Ŵyl y Banc)

£610.00

Priodas mewn Addoldy

(Presenoldeb y Cofrestrydd i Gofrestru’r Briodas)

£86.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau

(Dydd Llun - Thurday)

£140.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau

(Dydd Gwener)

£165.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau

(Dydd Sadwrn)

£220.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau

(Dydd Sul neu Ŵyl y Banc)

£315.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Safle a Gymeradwywyd

(Dydd Llun - Dydd Iau)

£265.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Safle a Gymeradwywyd

(Dydd Gwener)

£320.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Safle a Gymeradwywyd

(Dydd Sadwrn)

£345.00

Presenoldeb Gweinydd mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Safle a Gymeradwywyd

(Dydd Sul neu Ŵyl y Banc)

£450.00

Ceisiadau Eiddo Cymeradwy

Eiddo Seciwlar  

Cais Newydd

£1,685.00

Ceisiadau Eiddo Cymeradwy

Eiddo Seciwlar  

Cais Adnewyddu

£1,480.00

Ceisiadau Eiddo Cymeradwy

Religious Premises 

Cais Newydd

£1,685.00

Ceisiadau Eiddo Cymeradwy

Religious Premises 

Cais Adnewyddu

£1,480.00

Pecyn Diod / Bwyd ar ôl y Seremoni

Ni Chaiff y Blaendal ei Ad-dalu

(Pecynnau 1 to 5)

£0.00

Pecyn Diod / Bwyd ar ôl y Seremoni

Ni Chaiff y Blaendal ei Ad-dalu

(Pecynnau 6)

£0.00
Rhestr o Wasanaethau Cofrestru (Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil) Gwasanaethau a Costau

Hawliau Tramwy

Hawliau Tramwy
GwasanaethauCostau
Cau ac Estyniadau Dros dro drwy Orchymyn £2,096.93
Cau drwy Rybudd £627.19

Cau’n barhaol a gwyriadau

(Codir tâl ychwanegol am hysbysebu)

£1,882.74

Ymholiadau Chwiliad Eiddo Dilynol

Ar Gais

£87.57

Awdurdodiad ar Gyfer Ralïau

Ar Gais

£125.44
Rhestr o Hawliau Tramwy Gwasanaethau a Costau

Noddi Cylchfan

Noddi Cylchfan
GwasanaethauCostau
Noddi Cylchfan £3550.11
Rhestr o Noddi Cylchfan Gwasanaethau a Costau

Tystysgrif Glanweithdra Llong

Tystysgrif Glanweithdra Llong
GwasanaethauCostau
Hyd at 1,000 Tunnell £125.00
Hyd at 3,000 Tunnell £170.00
Hyd at 10,000 Tunnell £250.00
Hyd at 20,000 Tunnell £325.00
Hyd at 30,000 Tunnell £415.00
Dros 30,000 Tunnell £480.00
Llong Gyda 50 - 1,000 Unigolyn £480.00
Llong Gyda Dros 1000 Unigolyn £820.00
Estyniadau £95.00
Rhestr o Ddosbarthiadau Glanweithdra Llong Gwasanaethau a Costau

Cofrestriad ar gyfer Tyllu’r Croen

Cofrestriad ar gyfer Tyllu’r Croen
GwasanaethauCostau

Cofrestriad ar gyfer Tyllu’r Croen

Eiddo

£142.70

Cofrestriad ar gyfer Tyllu’r Croen

Unigolyn

£71.35
Rhestr o Gofrestriadau ar gyfer Tyllu’r Croen Gwasanaethau a Costau

Gofal Cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol
GwasanaethauCostau

Gofal Dydd

Cyfradd Safonol am Bryd Bwyd

(Nid yw prydau bwyd sydd yn rhan o ofal preswylwyr yn destun TAW. Mae TAW yn berthnasol i weithwyr, ymwelwyr a phreswylwyr os nad yw prydau bwyd yn rhan o’u gofal)

£7.70

Gofal Preswyl

Awdurdod Lleol

(Os oes gan unigolyn gyfalaf dros £50,000, mae gofyn iddo ariannu ei ffioedd gofal ei hun. Bydd unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth sydd â llai o gyfalaf yn cael ei asesu’n ariannol ar sail ei allu i dalu. Gosodir ffioedd statudol yn genedlaethol.)

£727.55

Gofal Preswyl i Henoed Bregus eu Meddwl

Awdurdod Lleol

£821.58
Nyrsio £852.84

Nyrsio

Henoed Bregus eu Meddwl

£915.61

Gofal Dydd 

Pobl Hŷn

£49.67

Gofal Dydd 

Anableddau Dysgu / Anableddau Corfforol

£60.00

Gofal Dydd Awtistiaeth

Cyfradd a Rennir

£77.70

Gofal Dydd Awtistiaeth

1:1 Cyfradd

£181.13

Gofal Dydd Awtistiaeth

2:1 Cyfradd

£284.55

Taliadau Gohiriedig y Cytunwyd Arnynt

Prisiadau

(Untro)

£85.00

Taliadau Gohiriedig y Cytunwyd Arnynt

Ffioedd Cyfreithiol

(Untro)

£400.00

Taliadau Gohiriedig y Cytunwyd Arnynt

Ffioedd Sefydlu

(Untro)

£250.00

Taliadau Gohiriedig y Cytunwyd Arnynt

Ffi Weinyddu Flynyddol

£92.00

Taliadau Gohiriedig y Cytunwyd Arnynt

Taliad Llog

Codir llog o’r diwrnod cyntaf ar unrhyw swm a ohirir, a bydd yn cael ei adlogi yn ogystal â thâl ychwanegol o 0.15% uwchben yr ‘ardreth berthnasol’.

Yr ardreth berthnasol yw Graddfa Marchnad Gilt a ddarperir ar benderfynyddion y bwrdd rhagolwg cyllidol a gellir cael mynediad ato o’r wefan ganlynol.

0.15% uwchben yr ardreth berthnasol

Ffioedd Llys Gwarchod

Ffi Sefydlu

(Taliad Untro)

Sylwer: Caiff holl ffioedd y Llys Gwarchod eu gosod gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

£745.00

Ffioedd Llys Gwarchod

Ffi Reoli Flynyddol

Sylwer: Caiff holl ffioedd y Llys Gwarchod eu gosod gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

£650.00

Ffioedd Llys Gwarchod

Paratoi a Chyflwyno Adroddiad COP

Sylwer: Caiff holl ffioedd y Llys Gwarchod eu gosod gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

£216.00

Ffioedd Llys Gwarchod

Ffi Rheoli Eiddo Flynyddol

Sylwer: Caiff holl ffioedd y Llys Gwarchod eu gosod gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

£300.00

Ffioedd Llys Gwarchod

Cyfalaf o Dan 16K

Sylwer: Caiff holl ffioedd y Llys Gwarchod eu gosod gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae ffioedd blynyddol yn 3.5% o’r balans a ddelir ym mhob cyfrif ar y dyddiad y cyflwynwyd y gorchymyn

Hyfforddiant

Tâl am Beidio â Mynychu

Hanner Diwrnod

£29.58

Hyfforddiant

Tâl am Beidio â Mynychu

Diwrnod Llawn

£59.17
Rhestr o Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau a Costau

Cŵn Crwydr

Cŵn Crwydr
GwasanaethauCostau
Eu Dychwelyd yn Uniongyrchol i’r Perchnogion £35.50
Mynd â Nhw i Lety Cymeradwy £53.25
Rhestr o Cŵn Crwydr Gwasanaethau a Costau

Enwi a Rhifo Strydoedd

Enwi a Rhifo Strydoedd
GwasanaethauCostau
Newid Enw Tŷ £81.61

Ail-Enwi Stryd ar Gais y Preswylwyr

(A £36 am bob Eiddo Ychwanegol)

£130.58

Ail-rifo Tai / Adeiladau

(A £36 am bob Eiddo Ychwanegol)

£130.58
Cadarnhau Cyfeiriadau at Ddibenion Trawsgludo £40.81

Trawsnewid Adeiladau i Ffurfio Annedd / Fflatiau 

(A £10 am bob Uned Ychwanegol)

£116.59
Ffordd Newydd
GwasanaethauCostau

Un Annedd, Lleiniau Hunanadeiladu ar Ffordd / Stryd Bresennol

(A £10 am bob Uned Ychwanegol)

£116.59

Datblygiad Newydd gyda 2 - 5 Llain

(A £25 am bob Uned Ychwanegol)

£174.88

Datblygiad Newydd gyda 6 - 10 Llain

(A £20 am bob Uned Ychwanegol)

£291.47

Datblygiad Newydd gyda Dros 10 Llain

(A £15 am bob Uned Ychwanegol)

£582.94

Diwydiannol

Dyrannu Cyfeiriadau i Unedau Masnachol (1 Uned)

(A £25 am bob Uned Ychwanegol)

£174.88
Rhestr o Enwi a Rhifo Strydoedd Gwasanaethau a Costau

Cyn Gwneud Cais am System Ddraenio Gynaliadwy

Cyn Gwneud Cais am System Ddraenio Gynaliadwy
GwasanaethauCostau
Cyngor Ymgysylltu Cynnar Am ddim

Un Annedd

(Deiliad Tŷ)

£116.59
0.01 i 0.5 Hectar £233.18
> 0.5 i 1.0 Hectar £466.35
> 1.0 i 5.0 Hectar £699.53
> 5.0 Hectar £1,165.88

Gwasanaethau Ychwanegol

(Yr awr)

£46.64
Rhestr o Gyn Gwneud Cais am System Ddraenio Gynaliadwy Gwasanaethau a Costau

System Ddraenio Gynaliadwy (SuDS)

Gwasanaethau

Ffurflen Gais

Costau

Nodir y ffioedd yn y ddeddfwriaeth isod: 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2018/1075/contents/made

Sgyrsiau a Chyflwyniadau

Sgyrsiau a Chyflwyniadau
GwasanaethauCostau

Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Thrwyddedu

(Cyfradd fesul awr)

£79.29
Rhestr o Sgyrsiau a Chyflwyniadau Gwasanaethau a Costau

Safonau Masnach

Cyfarwyddyd Offer Mesur
GwasanaethauCostau
  • Peiriannau Cyfansymio Bylchog Awtomatig
  • Pontydd Pwyso Rheilffordd Awtomatig
  • Offer Pwyso Pwysau Agored’ Awtomatig
  • Offerynnau Llenwi Grafimetrig Awtomatig
  • Offer Pwyso Belt

(Cyfradd Fesul Awr - Isafswm o awr)

£123.90

Mesuryddion Dŵr Oer

(Cyfradd Fesul Awr - Isafswm o awr)

£118.06
Offer Mesur ar Gyfer Tanwydd Hylif ac Ireidiau Gordal o 10% ar ben cyfradd fesul awr y Swyddog (Isafswm o awr)
Offer Mesur ar Gyfer Tanwydd Hylif a Gyflenwir o Danceri Ffordd Gordal o 10% ar ben cyfradd fesul awr y Swyddog (Isafswm o awr)
Offer Pwyso a Mesur Arbennig
GwasanaethauCostau

Archwilio, Addasu, Profi, Ardystio, Stampio, Awdurdodi neu Adrodd am Offer Pwyso neu Fesur Arbennig yn y Man Lle Darperir y Gwasanaeth.

1. Peiriannau pwyso awtomatig neu gyfansymio

2. Offer a ddyluniwyd i bwyso llwythau wrth symud

3. Swmp

(Codir tâl ychwanegol am amser teithio’r swyddog a chostau llogi offer pan fo angen)

£122.66
Offer Pwyso (Fim NAWI)
GwasanaethauCostau

Dim Mwy Nag 1 Tunnell

Am Bob Eitem

£93.03

Dros 1 Tunnell hyd at 10 Tunnell

Am Bob Eitem

£157.05

Dros 10 Tunnell

Am Bob Eitem

£328.01
Gwiriad yn unol â Chyfarwyddyd Offer Mesur (Measuring Instruments Directive) 2004/22 CE
Offer Pwyso (NAWI)
GwasanaethauCostau

Dim Mwy Nag 1 Tunnell

Am Bob Eitem

£161.39

Dros 1 Tunnell hyd at 10 Tunnell

Am Bob Eitem

£249.76

Dros 10 Tunnell

Am Bob Eitem

£546.74
Efallai y codir ffi ychwanegol ar gyfer profi offerynnau gyda sgrin arddangos ar wahân neu gyfleusterau argraffu, ac lle mae angen ail berson i gwblhau’r prawf neu os oes angen i’r un person gynnal ail gyfres o brofion 5Gordal o 50% ar gyfradd fesul awr y Swyddog a chostau teithio
Offer Mesur ar gyfer Tanwydd Hylif ac Ireidiau
GwasanaethauCostau
Math o Gynhwysydd £111.47

Profi’r Chwistrell Gyntaf

Fesul Safle

£181.83
Pob Chwistrell Ychwanegol a Brofir £111.71

Profi Offer Electronig Ymylol Mewn Ymweliad ar Wahân

Fesul Safle

(Cyfradd Fesul Awr - Isafswm o awr)

£122.66

Profi Derbynnydd Cerdyn Credyd

Esul uned, waeth beth fo nifer y Slotiau / Chwistrellau / Pympiau

(Cyfradd Fesul Awr - Isafswm o awr)

£122.66
Codir tâl ychwanegol am amser teithio’r swyddog a chostau llogi offer pan fo angen
Offer Mesur Tanwydd Tanceri Ffordd
(Mwy na 100 Litr)
GwasanaethauCostau

Pibell Wlyb gyda 2 Hylif Prawf

Am Bob Eitem

£390.28

Pibell Wlyb gyda 3 Hylif Prawf

Am Bob Eitem

£455.33

Pibell Sych gyda 2 Hylif Prawf

Am Bob Eitem

£433.58

Pibell Sych gyda 3 Hylif Prawf

Am Bob Eitem

£498.88

Pibell Wlyb / Sych gyda 2 Hylif Prawf

Am Bob Eitem

£607.07

Pibell Wlyb / Sych gyda 2 Hylif Prawf

Am Bob Eitem

£648.97
Codir tâl ychwanegol am amser teithio’r swyddog a chostau llogi offer pan fo angen
Tystysgrif Gwallau
GwasanaethauCostau

Ar gyfer darparu tystysgrif yn cynnwys canlyniadau’r gwallau a ganfuwyd wrth gynnal y profion

(Darperir tystysgrif ar gais y cyflwynydd; codir tâl ychwanegol am amser teithio’r swyddog a chostau llogi offer pan na fydd unrhyw ffi arall yn daladwy)

£79.09
Rhestr o Safonau Masnach Gwasanaethau a Costau

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
GwasanaethauCostau

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Isafswm Ffi Fewnol

£2,520.58

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Uchafswm Ffi Fewnol

£3,727.62

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Isafswm Ffi Allanol

£5,119.27

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Uchafswm Ffi Allanol

£6,539.31
Rhestr o Gorchmynion Traffig Gwasanaethau a Costau

Cludiant

Cludiant
GwasanaethauCostau

Sedd am Bris Gostyngol

(Y flwyddy). 

(Taliadau i’w rhannu ar draws tri thymor)

£477.00

Cerdyn Bws Rhatach Newydd

£10.60
Tocyn Disgybl Ysgol Arriva £26.50

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Sedd am Bris Gostyngol

(Y diwrnod)

£8.08
Rhestr o Cludiant Gwasanaethau a Costau

Gwastraff

Gwastraff
GwasanaethauCostau

Casgliad Gwastraff Swmpus

Casglu 1 -5 eitem

£40.00

Casgliad Gwastraff Swmpus

Pob Eitem Ychwanegol

£5.00

Casgliad Gwastraff Swmpus

Gostyngiadau i Unigolion sy’n Derbyn Budd-daliadau / Pensiynwyr

£20.00

Casgliad Gwastraff Gardd

 Taliadau Ar-lein

£35.00

Casgliad Gwastraff Gardd

(Taliadau a wneir ar neu cyn 29 Chwefror)

£35.00

Casgliad Gwastraff Gardd

(Taliadau a wneir ar neu ar ôl 1 Mawrth)

£38.00

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Maes Glas

Ffi glwyd i dipio gwastraff gardd (Masnachwr bach)

£39.00
Rhestr o Gwastraff Gwasanaethau a Costau

Gwasanaethau Ieuenctid a Chymunedol - Llogi Ystafell

Gwasanaethau Ieuenctid a Chymunedol
Llogi Ystafell
GwasanaethauCostau

Llogi Ystafell  

Sefydliadau yn Cynnwys Grŵp Oedran 11-25

(Yr awr)

£3.99

Llogi Ystafell  

Sefydliadau y Tu Allan i Grŵp Oedran 11-25

(Yr awr)

£5.26

Llogi Ystafell

Sefydliadau sy’n Gwneud Elw

(Yr awr)

£8.71

Llogi Ystafell

Llogi ar Ddydd Sadwrn

(Yr awr)

£11.25

Llogi Ystafell

Llogi ar Ddydd Sul

(Yr awr)

£14.52
Rhestr o Wasanaethau Ieuenctid a Chymunedol - Llogi Ystafell Gwasanaethau a Costau