Cronfa Waddol Cymuned


Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint

 Amcanion: Mae Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint yn cefnogi’r themâu hyn::

  • Datblygiad addysgol i blant ysgol a phobol ifanc.
  • Datblygiad addysgol i blant yn y blynyddoedd cynnar.
  • Prosiectau ysgol sydd yn cefnogi materion iechyd a bywyd iach.
  • Prosiectau cyrhaeddiad addysgol, yn cynnwys addysg gydol oes.
  • Prosiectau cynhwysiad addysgol gyda chymorth i fyfyrwyr, yn cynnwys: bwrsarïau, cymorth teithio, chwaraeon, gwobrau cyrhaeddiad a defnydd addysgol neu adnoddau eraill.

Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.