Ceisiadau am Arian Trefi Taclus a Arweinir gan y umuned


Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau cymunedol yng Nghymru am arian i gefnogi prosiectau a fydd yn gwella ansawdd yr amgylchedd lleol yn 2014-15. Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd yn drylwyr a sicrhewch eich bod yn llenwi pob rhan o’r Ffurflen Gais cyn ei chyflwyno.

Mae’n rhaid derbyn ceisiadau erbyn 01 Mai 2014.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.

Aly Jamal
Cathays Park 2
3rd Floor / South Core / B03
Tel/Ffon : 0292082 5215

Ansawdd Amgylchedd Lleol
Isadran Pobl a'r Amgylchedd
Llywodraeth Cymru

Arian-Trefi-Arweinir-Gan-y-Gymuned-Ffurflen-Gais

Ceisiadau-am-Arian-Trefi-Taclus-a-Arweinir-gan-y-Gymuned-2014-15-Nodiadau-Canllaw

Cyflwynwch Ymholiad