Mynwentydd Sir y Fflint


COVID-19 / Coronavirus
In light of the latest government advice, such as social distancing measures, please consider if your trip is strictly necessary to our cemeteries at this time.
In order to try to reduce your risk of exposure to the coronavirus, please do not approach staff whilst on site.
Please try to maintain the recommended safe distance of 2 metres from other people whilst on site

Oriau agor mynwentydd

Oriau’r haf 8.00am i 8.00pm

Oriau’r gaeaf 8.00am i 4.00pm

Mynwent Bagillt

Lleoliad:New Brighton Road, Bagillt, Sir y Fflint

Ym mhen uchaf y Fynwent mae Capel bach hyfryd y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaethau angladd cyn claddu ar ôl derbyn caniatâd Pwyllgor y Capel. 6 troedfedd (bedd i ddau) yw’r dyfnder mwyaf a ganiateir ym Mynwent Bagillt.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Capel
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog

Mynwent Ffordd Bryn

Lleoliad:Ffordd y Bryn, Cei Connah, Sir y Fflint

Mae llefydd claddu yn brin yn y Fynwent hon erbyn hyn a dim ond ychydig o lefydd claddu llawn sydd ar ôl. 6 troedfedd (bedd i ddau) yw’r dyfnder mwyaf a ganiateir yn y Fynwent hon yn awr.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Toiledau
 • Dŵr
 • Torrwr Beddau Preswyl
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Ardal i blant
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini
 • Beddi glaswelltog

Mynwentydd Bryn y Grog, Yr Hôb a Hen Fynwent yr Hôb

Lleoliad: Lôn Fagl, Yr Hôb, Sir y Fflint

Ceir dwy Fynwent yn Yr Hôb. Erbyn hyn mae Hen Fynwent Yr Hôb wedi cau ar gyfer claddedigaethau newydd, ar wahân i rai sy’n dymuno ailagor beddi.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Toiledau

Mynwent Bwcle

Lleoliad: Rhodfa Elfed, Bwcle, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini
 • Ardal i weddillion amlosgiad

Mynwentydd Hen Ffordd Llundain a Ffordd Llaneurgain y Fflint

Lleoliad:
Mynwent Ffordd Llundain, Hen Ffordd Llundain, Y Fflint, Sir y Fflint   
Mynwent Ffordd Llaneurgain, Ffordd Llaneurgain, Y Fflint, Sir y Fflint

Mae dwy Fynwent wedi’u lleoli yn y Fflint, un ar Ffordd Llaneurgain sydd bellach wedi’i chau ac un ar Hen Ffordd Llundain sy’n dal yn weithredol. Mynwent Ffordd Llaneurgain yw un o fynwentydd hynaf Cyngor Sir y Fflint ac mae bellach ar gau i gladdedigaethau newydd, ond ambell waith caiff bedd ei ailagor yno.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini  (Ffordd Llaneurgain yn unig)
 • Ardaloedd claddu yn ôl Enwad Crefyddol

Mynwentydd Rhif 1 a Rhif 2 Maesglas

Lleoliad: Lôn yr Ysgol, Maesglas, Sir y Fflint

Mae Mynwent Rhif 1 Maesglas bellach yn llawn o ran claddedigaethau newydd, ond gall rhai sy’n dymuno ailagor bedd a chladdu gweddillion a amlosgwyd ei defnyddio o hyd. 

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog (Maesglas Rhif 2)
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini  (Maesglas Rhif 1)

Mynwentydd Rhif 1 a Rhif 2 Penarlâg

Lleoliad:
Rhif 1 Penarlâg, Cross Tree Lane, Penarlâg, Sir y Fflint
Rhif 2 Penarlâg, Ash Lane, Penarlâg, Sir y Fflint

Mynwentydd Rhif 1 Penarlâg: Mewn un gornel o’r Fynwent mae amryw o feddi rhyfel yn dyddio’n ôl i’r Ail Ryfel Byd sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n awr gan y Comisiwn Beddi Rhyfel. Ceir Capel sydd wedi’i adnewyddu’n llwyr yn y Fynwent hefyd, y gellir ei ddefnyddio i gynnal gwasanaethau angladd.

Mynwentydd Rhif 2 Penarlâg: Yn anffodus, ym Mhenarlâg, oherwydd amodau’r tir yn y Fynwent, dim ond i ddyfnder o 4 troedfedd 6 modfedd y gallwn gloddio beddi yn awr, h.y. bedd ar gyfer un. Felly os yw teuluoedd yn awyddus i gael bedd ar gyfer dau rydym yn cynnig beddi “ochr yn ochr”, h.y. dau fedd 4 troedfedd 6 modfedd yn agosach at ei gilydd na dau fedd sengl arferol fel bod modd gosod y gofeb ar draws canol y ddau fedd.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Canolfan ymwelwyr
 • Capel
 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini (Rhif 1 Penarlâg)
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Toiledau
 • Torrwr Beddau Preswyl
 • Ardal natur / cadwraeth a phwll

Mynwent Treffynnon

Lleoliad:Ffordd Parc y Fron, Treffynnon, Sir y Fflint

Yn y Fynwent mae Capel hardd o garreg sy’n dyddio’n ôl i oddeutu 1850. Mae’r Capel ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd, gwaetha’r modd, gan fod angen gwaith adnewyddu mawr arno.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Capel
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog

Mynwent Celstryn

Lleoliad: Lôn Celstryn, Celstryn, Cei Connah, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Gardd Goffa
 • Beddi glaswelltog
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Ardal i gladdu plant/babanod

Fel rhan o’r nodweddion dylunio trawiadol crëwyd Gardd Goffa lle gellir prynu placiau coffa a’u gosod ar unrhyw un o’r tair wal goffa. Gall ymwelwyr fynd yno i gofio am eu hanwyliaid mewn amgylchedd tawel a heddychlon.

Mynwent Rhewl

Lleoliad: Mynwent Santes Farged, Penrhewl, Mostyn, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini

Mynwent Treuddyn

Lleoliad: Ffordd y Rhos, Treuddyn, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Ardal i weddillion amlosgiad

Rhagor o wybodaeth

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â staff y Gwasanaethau Profedigaeth a byddant yn falch o egluro’r dewisiadau sydd ar gael i chi.