Streetlink


Ydi hi’n rhy oer i fod yn cysgu allan heno?

Ydych chi'n poeni am rywun sy’n cysgu allan?
Gall unrhyw un ddod yn ddigartref, a gall cysgu allan fod yn beryglus a niweidio’ch iechyd. Po hiraf y bydd rhywun yn cysgu allan, y mwyaf yw'r risg y bydd yn y fagl ac yn ddiamddiffyn i droseddau, yn dioddef o broblemau iechyd neu’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

Dydi pobl sy'n cysgu allan ddim bob tro yn hysbys i’r gwasanaethau lleol oherwydd eu bod o'r golwg, allan ar wahanol adegau o'r dydd neu'r nos ac yn symud o le i le. A dydi pob person sy'n cysgu allan ddim o hyd yn gwybod bod cyngor a chymorth ar gael iddyn nhw.

Sut fedrwch chi helpu?
Mae StreetLink yn wefan sy'n galluogi'r cyhoedd i roi gwybod i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr am bobl sy’n cysgu allan yn eu hardal. Mae'r gwasanaeth hwn yn ffordd i’r cyhoedd weithredu pan fyddan nhw’n gweld rhywun yn cysgu allan, ac yn gam cyntaf i sicrhau bod y rheiny sy’n cysgu allan yn dod i gysylltiad â'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael iddyn nhw’n lleol.

Ewch i www.streetlink.org.uk i sicrhau bod gwasanaethau’r Cyngor yn cael eu hysbysu ac yna’n cynnig cyngor, cefnogaeth a chymorth.