Hyfforddiant Sir y Fflint 2021

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd

Beth yw Hyfforddeion Sir y Fflint yng Nghyngor Sir y Fflint?

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd

Lleoliadau Sydd ar Gael

Lleoliadau Sydd ar Gael

Manylion am leoliadau ar gyfer 2021

Manylion am leoliadau ar gyfer 2021

Sut i ymgeisio

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa gymhwyster sydd orau i chi