Alert Section

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig


Mae Strategaeth Tymor Canolig (MTFS) y Cyngor yn ymdrin â chyfnod o dair blynedd rhwng 2015 a 2018 ac mae dwy ran iddi:

Mae MTFS Rhan 1 yn rhagweld adnoddau tebygol y Cyngor dros y tair blynedd nesaf. Mabwysiadwyd Rhan 1 yng nghyfarfod y Cabinet ar 16 Mehefin 2015.

Mae MTFS Rhan 2, Cwrdd â’r Her Ariannol, yn cynnwys y cynlluniau a’r dulliau a ddefnyddir i reoli a lleihau adnoddau dros y cyfnod hwn o dair blynedd. Rhoddwyd cyflwyniad i’r Cabinet ar 15 Medi 2015 ac yna mabwysiadwyd Rhan 2 i ymgynghori yn ei gylch ac i’w ddatblygu.