Alert Section

Recriwtio Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi Gwag

Os hoffech sgwrs anffurfiol neu ragor o wybodaeth am ein cyfleoedd gwaith, e-bostiwch RecriwtioGwasanaethauCymdeithasol@siryfflint.gov.uk a byddwn yn cysylltu â chi.


Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Ymyriadau Teuluol

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £31,099 – £33,820; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £34,723 - £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0002710
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogaeth wedi’i Thargedu

• Cyflog: G07 - £38,296 - £41,496
• Cyfeirnod y swydd: 0003360
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Uwch Weithiwr Cymdeithasol

• Cyflog: G07 - £38,296 - £41,496
• Cyfeirnod y swydd: 0003358
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol)

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £31,099 – £33,820; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £34,723 - £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0003435
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Cyswllt Cyntaf Plant

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £31,099 – £33,820; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £34,723 - £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0002699
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol - Sefydlogrwydd a Llwybrau

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £31,099 – £33,820; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £34,723 - £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0002653
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Sail: Llawn Amser


Uwch Weithiwr Cymdeithasol -Tîm Gofal Iechyd Meddwl Sylfaenol

• Cyflog: £38,296 - £41,496 
• Cyfeirnod y swydd: 0003359
• Pecyn: Aston House, Glannau Dyfrdwy 
• Oriau cytundebol: 37 
• Sail: Llawn Amser


Uwch Weithiwr Cymdeithasol

• Cyflog:  £38,296 - £41,496 
• Cyfeirnod y swydd: 0003322
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint, Sir y Fflint
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Uwch Ymarferydd – Tîm Cyswllt Cyntaf Plant

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003323
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Dirprwy Reolwr Tîm Y Tîm Sefydlogrwydd a Llwybrau

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003329
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Dirprwy Reolwr Tîm, Tîm Ymyriadau Teuluol

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003323
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Is-reolwr Tîm - Tîm Cymorth wedi ei Dargedu

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003339
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Therapydd Galwedigaethol Pediatrig

• Cyflog: £34,723 – £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0003422
• Pecyn: Tŷ Dewi Sant, Ewlo a Gweithio'n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 29.6 awr (Cyfnod penodol o flwyddyn)
• Sail: Rhan Amser


Therapydd Galwedigaethol

• Cyflog: £34,723 – £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0003494
• Pecyn: Tŷ Dewi Sant, Ewlo a Gweithio'n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37 awr
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol sy’n Maethu

• Cyflog: Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso Graddfa G05 £31,099 - £33,820 Gweithwyr Cymdeithasol Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) Graddfa G06 £34,723 - £37,261 
• Cyfeirnod y swydd: 0003324
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint, Sir y Fflint
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser