Alert Section

Graeanu a Chynnal a Chadw yn y Gaeaf

Biniau graean

Mwy o wybodaeth am y gwahanol fathau o finiau graean a thomenni halen, a phwy sy'n eu hail-lenwi.

Clirio Llwybrau Troed

Mwy o wybodaeth am sut i glirio eira a rhew ar droedffyrdd.

Clirio Ffyrdd

Mwy o wybodaeth am y ffyrdd yr ydym yn eu graeanu a pham yr ydym yn eu graeanu.

Gritters

Sut ydym yn graeanu

Hoffech chi ddarganfod mwy am sut yr ydym yn graeanu’r ffyrdd? Dysgwch fwy am

  • sut ydym yn penderfynu pryd i raeanu;
  • faint o lorïau graeanu i’w defnyddio;
  • pa ffyrdd y bydd ein lorïau graeanu yn teithio arnynt; a
  • sut mae halen yn gweithio.
Dysgu mwy