Mân Ddyledwyr

Yn aml gelwir mân ddyledion yn anfonebau amrywiol a gellir eu rhoi i bobl am nifer o resymau, i gyd yn ymwneud ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

Mae Cyflwyniad i Mân Ddyled

Yn cael eu cyfeirio Mân Ddyledion aml fel anfonebau amrywiol ac efallai yn cael ei gyhoeddi am nifer o resymau, ac mewn perthynas ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

Problemau talu eich Anfoneb

Manylion am yr hyn i'w wneud os ydych yn cael trafferth i wneud taliadau

Sut ac ymhle gallaf i dalu

Yn egluro'r dulliau talu gwahanol sydd ar gael