Hafan > Preswyl > Beth sy'n fy Nghadw i'n lach

Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 'Beth sy'n fy Nghadw i'n lach'

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, ac mae’n darparu llawer o wahanol wasanaethau iechyd ar gyfer pobl Gogledd Cymru. Hefyd mae gan y Bwrdd Iechyd rôl bwysig i’w chwarae wrth wella iechyd a lles y bobl sy’n byw yng Ngogledd Cymru. 

Rydym wrthi’n ysgrifennu ein hadroddiad blynyddol, ac eleni mae’n ymwneud â phlant a phobl ifanc. Rydym eisiau gwybod am y pethau yn eich bywyd sy’n helpu i gadw eich corff a’ch meddwl yn iach. ‘Asedau Iechyd’ yw enw’r rhain.

Trwy ddod o hyd i’r wybodaeth hon, gallwn ni weld beth ydych chi’n gwybod am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal, sut allwn ni wneud gwasanaethau yn well i chi a gallwn weld a oes unrhyw fylchau. Bydd y wybodaeth byddwch chi’n ei rhoi i ni yn rhan o’n hadroddiad blynyddol, a fydd ar gael yn ddiweddarach ym mis Tachwedd 2014. Ar ôl i ni gynhyrchu ein hadroddiad, byddwn yn rhoi gwybod i bawb beth ddylai ddigwydd yn ein barn ni.

Bydd yr holl atebion yn ddienw. Rydym yn gofyn am ychydig o fanylion cyffredinol amdanoch chi yn unig, ond ni fyddwn yn gallu dweud pwy ddywedodd beth ar gyfer pob cwestiwn. 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol