Alert Section

Graeanu a Chlirio Eira

Glirio a graeanu ffyrdd a llwybrau troed, y ffyrdd sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin a gyrru'n ddiogel

Biniau halen a phentyrrau o raean

Rhoi gwybod am fin graean gwag neu wedi'i fandaleiddio, a gwneud cais am finiau ychwanegol

Clirio llwybrau troed

Pryd a sut rydym yn trin llwybrau cerdded (ardaloedd palmantog) ac ym mha drefn

Cwestiynau cyffredin - erydr a lorïau graeanu

Atebion i gwestiynau cyffredin am raeanu palmentydd a ffyrdd

Y ffyrdd sy'n cael blaenoriaeth

Map sy'n dangos y ffyrdd rydym yn eu clirio gyntaf. Cadwch at y llwybrau mwy diogel hyn ar gyfer eich taith