Hafan > Preswyl > Iechyd yr Amgylchedd

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

Niwsans Sŵn

Broblemau Niwsans Sŵn

Cynllun sgorio hylendid bwyd - gwybodaeth i defnyddwyr

Cael hyd i sgôr safle bwyd ar-lein

Diogelwch bwyd

Am ymholiadau a chwynion cyffredinol ynglyn â bwyd

Nodwyddau a chwistrellau

Y gwasanaeth rydym ni'n ei ddarparu, yr hyn nad ydym yn ei wneud, beth allwch chi ei wneud,

Rheoli plâu

Mae gwasanaeth rheoli plâu'r cartref ar gael i ddelio â phlâu yr ystyrir eu bod yn berygl i iechyd y cyhoedd neu i ddiogelwch bwyd.

Profi cyflenwadau dwr

Caiff cyflenwadau dŵr preifat a chyhoeddus eu monitro i sicrhau nad yw'r dŵr yfed yn y Sir yn peryglu iechyd.