Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

GORCHYMYN ALEXANDRA ROAD, VICTORIA ROAD, GAS LANE A WREXHAM STREET YR WYDDGRUG(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 13) CYNGOR SIR Y FFLINT 201.

Alexandra Road - Hysbysiad Stryd - Cyfyngiad Aros

Alexandra Road - Ar Orchymyn Stryd - Cyfyngiad Aros

Alexandra Road - Datganiad o Rhesymau - Cyfyngiad Aros

Bryn Coch Zebra - Cynllun

AK94 2013 - Cynllun

AK94 - Cynllun

AK95 2013 - Cynllun

AK95 - Cynllun

 

GORCHYMYNYORK ROAD, CLIFTON PARK AVENUE, QUEENS AVENUA, HAMILTON ROAD, LANSDOWNE ROAD, PARC YR HAFOD A KENT ROAD, CEI CONNAH.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 14) CYNGOR SIR Y FFLINT 201.

Hysbysiad - York Road - Cyfyngiad Aros

Ar Orchymyn Stryd - York Road - Cyfyngiad Aros

Datganiad o Rhesymau - York Road - Cyfyngiad Aros

York Road - Cyfyngiad Aros - Cynllun

AT70 2013 - Cynllun

AT70 - Cynllun

AU70 2013 - Cynllun

AU70 - Cynllun

AU71 2013 - Cynllun

AU71 - Cynllun

 

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 A DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90 
CROESFANNAU SEBRA ARFAETHEDIG AR ALEXANDRA ROAD, STRYD WRECSAM, VICTORIA ROAD A GAS LANE

Croesfannau Sebra Arfaethedig Ar Alexandra Road, Cynllun, Alexandra Road - Hysbysiad

Croesfannau Sebra Arfaethedig Ar Alexandra Road, Cynllun

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT LINDERICK AVENUE, SOUTHFIELDS CLOSE, MUIRFIELD ROAD A SELSDON CLOSE, BWCLE.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 12) 201.

Hysbysiad o'r Cynnig - Linderick avenue

Ar Orchymyn Stryd - Lindrick Avenue

Datganiad o Rhesymau - Linderick Avenue

Linderick Ave, Bwcle - Cynllun

AQ93 2013 - Cynllun

AQ93 - Cynllun

AR93 2013 - Cynllun

AR93 - Cynllun

 

GORCHYMYN  (STRYD TYDDYN, YR WYDDGRUG)  (GWAHARDD GYRRU) (AC EITHRIO MYNEDIAD)CYNGOR SIR Y FFLINT 20-

Bryn Coch School, Tyddyn Street - Hysbysiad o'r Cynnig

Bryn Coch School, Tyddyn Street - Gorchymyn

Bryn Coch School, Tyddyn Street - Cynllun

Bryn Coch School - Tyddyn Street - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 AC ADRAN 90 DEDDF PRIFFYRDD 1980 
Hysbysiad o Gynnig i Greu Croesfan Sebra wedi’i chodi arYork Road, Cei Connah, Sir y Fflint

Codi Croesfan y Sebra - York Road

Codi Croesfan y Sebra - York Road - Cynllun

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(York Road, Kings Road, Queens Avenue, Hamilton Road, Clifton Park Avenue, Lansdowne Road, St James Court, Dunbar Close, Talfryn Close, Hafod Park a Kent Road, Cei Connah)(Terfyn Cyflymder 20 mya) 20-

Hysbysiad 20 mya - York Road

Gorchymyn - York Road

Datganiad o Rhesymau - York Road

York Road - Cynllun

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Stryd Tyddyn, Stryd Grosvenor, Ffordd Fictoria, Ffordd Alexandra a Gas Lane, yr Wyddgrug)(Terfyn Cyflymder 20 mya) 201x

Hysbysiad 20 mya - Tyddyn Street

Datganiad o Rhesymau 20 mya - Tyddyn Street

Gorchymyn 20 mya - Tyddyn Street

20 mya Tyddyn Street - Cynllun

 

GORCHYMYN ENGLEFIELD CRESCENT, WATS DYKE AVENUE A ELLESMERE ROAD,MYNYDD ISA. (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 10) CYNGOR SIR Y FFLINT 2017.

AO93 2013 - Map

AO94 2013 - Map

Englefield Crescent, Made - Map

Rhybudd o Gadarnhau - Englefield Crescent

Gwahardd a Chyfyngu Ar Aros a Llywtho a Mannau Parcio - Englefield Crescent

Datganiad Rhesymau - Englefield Crescent

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(ALEXANDRA ROAD A VICTORIA ROAD, YR WYDDGRUG)(TRAFNIDIAETH UNFFORDD) 20-

Bryn Coch - Hysbysiad

Bryn Coch - Gorchymyn

Bryn Coch - Datganiad o Resymau

Bryn Coch School - Un ffordd (Map)

 

GORCHYMYN(CEFN Y DDOL, MAES LLWYFEN AND MAES PINWYDD, EWLO)(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 11) CYNGOR SIR Y FFLINT 201x

Hysbysiad o'r Cynnig

Datganiad o'r Rhesymau

Gorchymyn Arfaethedig - Cefn Y Ddol

Cefn y ddol Ewlo - Cyfyngiadau aros

AW85 - Plan

AW85 2017 - Cynllun

Dogfennau Defnyddiol