Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT LINDERICK AVENUE, SOUTH FIELDS CLOSE, MUIRFIELD ROAD A SELSDON CLOSE, BWCLE.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 12) 2019

LinderickAve_Cy

 

FFORDD LLEWELYN, FFORDD GLYNDWR, MAES ALAW, ALBERT AVENUE, COED ONN ROAD A GLAN GORS, Y FFLINT. GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS

FforddLlwelynFlint_Cym

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Amrywiol Ffyrdd, Cei Connah a Llaneurgain)(Terfyn Cyflymder) (Diwygiad) 201x

QuayNorthopVariousSpeed_Cy

 

HAWARDEN ROAD, CHESTER ROAD A SILVER BIRCH WAY, PENYFFORDDGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

HawardenRoadPenyffordd_Waiting_Cy

 

QUEEN STREET, HEOL Y BRENIN, BRYN CLYD, PONTYBODKIN HILL A COUNTY ROAD, COED-LLAIGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

LeeswoodWaiting_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS, GWAHARDDIAD AR AROS ARUNRHYW ADEG A CHYFYNGU AR AROSA549 BWCLE, B5128 CHURCH ROAD, KNOWLE LANE, OAK TREE CLOSE,MOUNTAIN CLOSE, LON BUTTERLY, PEMBA DRIVE, VICTORIA ROAD,DUKE’S FIELD DRIVE, LINTHORPE ROAD, B5127 MILL LANE A HAWKESBURYROAD, BWCLE.

MountainLaneRestrictions_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCYNNIG I GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG A5104 CHESTER ROAD, CHESTER ROAD, BROUGHTON HALL ROAD, FFORDD CLEDWEN, CHURCH ROAD, CHURCH WALK, BISHOPS COURT, WYNNSTAY ROAD, EATON CLOSE, A5104 MAIN ROAD, PARKFIELD ROAD, SIDDELEY CLOSE, SOMMERFORD ROAD, MEADOW ROAD, FOREST DRIVE, CORONATION ROAD, BRETTON DRIVE, SIMPSONS WAY, LANSDOWN ROAD, HOPE ROAD, BROOKES AVENUE, BROUGHTON

Broughton_Waiting_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(BROUGHTON HALL ROAD, CHURCH ROAD, FFORDD CLEDWEN A LLYS CADNANT BRYCHDYN)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2019

BroughtonHallRoad_20mph_Cy

 

CROESFAN CERDDWYR ARFAETHEDIG AR B5126 FFORDD YR WYDDGRUG, CEI CONNAH A FFORDD LLANARTH, CEI CONNAH

B5126MoldRoadZebraCrossing_Cy

 

CYNNIG CYNGOR SIR Y FFLINT B5129 CHURCH STREET, B5129 CHURCH HILL, B5129 KELSTERTON ROAD, B5129 y STRYD FAWR, ROCK ROAD, CHURCH ROAD, BANK ROAD, HAMILTON ROAD, LEIGHTON COURT, GOLFTYN LANE, COOPER’S LANE, FFYRDD GWASANAETH KELSTERTON, SPRING STREET, ST MARKS MEWS A LOWER BROOK STREET, CEI CONNAH.  I WAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

WaitingRestrictions_ConnahsQuay_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – TŶ DEWI SANT, EWLO) (GORFODI SIFIL) 201-

Ty Dewi Sant Parcio - Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (KNOWLE LANE, BWCLE) GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2019

KnowleLane_OneWay_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT (LÔN KNOWLE A MOUNTAIN CLOSE BWCLE)  (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2019 

KnowleLane_20mph_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTFEATHER STREET, Y FFLINTGWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

FeatherStreetFlint_Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (A5119 Ffordd Llaneurgain gan gynnwys Ffordd Wasanaeth a Lon Y Plas, Mynydd y Fflint)(Ffordd Gyfyngedig, Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2018

A5119_Flint_Mountain_Cymraeg

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Hysbysiad

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Gorchymyn

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Datganiad o Rhesymau

Dogfennau Defnyddiol