Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos a ffyrdd cyfagos, Treuddyn)(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 201x
A5104 Treuddyn

 

HAWARDEN ROAD, CHESTER ROAD A SILVER BIRCH WAY, PENYFFORDDGWAHARDDIAD AR AROS

Rhybudd o Wneud

Datganiad o resymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn

Gorchymyn

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Carmel Road, Carmel, Pentref Gorsedd a ffyrdd cyfagos)(Cyfyngiad ar Ffordd a Therfyn Cyflymder 30mya) 2019.

Gorsedd30mph_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos Treuddyn)(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2019.

A5104treuddynTRO_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Chester Road, B5125 Chester Road, Brychdyn)(Ffordd Gyfyngedig, Terfyn Cyflymder 30mya, 40mya a 50mya) 2019.

A5104ChesterRoad_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Station Road, Sandycroft)(Terfyn Cyflymder 40mya) 2019.

StationRoadTRO_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Wepre Lane, Cei Connah)(Terfyn Cyflymder 30mya) 201x

WepreLaneTRO_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Ffordd Cymau, Abermorddu) (Terfyn Cyflymder 30 mya) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Amrywiol Ffyrdd dienw, Lonydd dienw a Threm y Foel, Rhes y Cae, Treffynnon) (Cyfyngiad Cyflymder 30mya) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (A5151 Ffordd Llundain, Trelawnyd) (Terfyn Cyflymder 40mya) 2019

AmrywiolTROs_Cymau_Trelawnyd_Holywell

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT, GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG WYNNSTAY ROAD, BROUGHTON

WynnstayRoad_Broughton_CY

 

CYNNIG CYNGOR SIR Y FFLINTB5129 CHURCH STREET, B5129 CHURCH HILL, B5129 Y STRYD FAWR, ROCK ROAD, CHURCH ROAD, BANK ROAD, HAMILTON ROAD, LEIGHTON COURT, SPRING STREET A ST MARKS MEWS, CEI CONNAH. I WAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

QuayMetro_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCARLINES AVENUE, GRANT DRIVE A LINCOLN ROAD – EWLO GWAHARDDIAD AR AROS

CarlinesAveWaiting_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT LINDERICK AVENUE, SOUTH FIELDS CLOSE, MUIRFIELD ROAD A SELSDON CLOSE, BWCLE.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 12) 2019

LinderickAve_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS, GWAHARDDIAD AR AROS ARUNRHYW ADEG A CHYFYNGU AR AROSA549 BWCLE, B5128 CHURCH ROAD, KNOWLE LANE, OAK TREE CLOSE,MOUNTAIN CLOSE, LON BUTTERLY, PEMBA DRIVE, VICTORIA ROAD,DUKE’S FIELD DRIVE, LINTHORPE ROAD, B5127 MILL LANE A HAWKESBURYROAD, BWCLE.

MountainLaneRestrictions_Cy

 

Dogfennau Defnyddiol