Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(FFYRDD AMRYWIOL) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) 201-

Rhybudd o Gynnig Awst 2019 Cym

Gorchymyn Awst 2019 Cym

Datganiad o resymau Awst 2019 Cym

Gallwch weld y Gorchymyn Cyflymder Ffordd ar ein Map Rhyngweithiol.

1935-1975 Orders to Revoked

1975-1991 Orders to Be Revoked

1997-2004 Orders to Be Revoked

2015-2019 Orders to Be Revoked

 

CYNGOR SIR Y FFLINTHYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIO Lleoedd parcio oddi ar y stryd

Mold Off Street Parking Charges

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCROSS STREET, STRYD FAWR, PANTON PLACE A WELL STREET, TREFFYNNON(PARTH TERFYN CYFLYMDER 20MYA) 201-

Cross Street Holywell 20mph TRO

 

CYNGOR SIR Y FFLINT DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C
Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Sinwsoidaidd a Thwmpathau Top Fflat ar Leaches Lane, Mancot Lane a Hawarden Way, Mancot, Sir y Fflint

Sandycroft Humps (TRO)

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR Y B5129 FFORDD CAER A LEACHES LANE, MANCOT

Pedestrian Crossing Mancot (TRO)

 

THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL MANCOT LANE, WILLOW LANE, FIELD VIEW, MANCOT WAY, CROSSWAYS, HAWARDEN WAY, LEACHES LANE, FOXES CLOSE, COTTAGE LANE, COLLIERY LANE, THE PADDOCK, WILTON ROAD, CLOS COED, MANCOT ROYAL CLOSE AND EARLE’S CRESCENT, MANCOT PROPOSED PROHIBITION OF WAITING AT ANY TIME AND LIMITED WAITING

Mancot Prohibition Waiting (TRO)

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT  (LEACHES LANE, HAWARDEN WAY, FOXES CLOSE, EARLE’S CRESCENT, FIELD VIEW, COTTAGE LANE, THE PADDOCK, COLLIERY LANE, WILTON ROAD, WILLOW LANE, HAMPTON AVENUE, CLOS COED, MARNEL DRIVE, MANCOT ROYAL CLOSE, CROSSWAYS, MANCOT WAY, ASHFIELD CRESCENT, MAXWELL AVENUE, WENLOCK CRESCENT, SUNNYSIDE, DEINIOL’S ROAD, OAKLEY ROAD, LEACHES CLOSE, OAK COURT, ORCHARD CLOSE, WESTWAY A MANCOT LANE, MANCOT)(Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 20—

20mphSandycroft(TRO)_cym

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos a ffyrdd cyfagos, Treuddyn)(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2019

A5104 Treuddyn Welsh (TRO)

 

FFORDD CARMEL, ALLT-Y-GOLCH A GALLT CARMEL, CARMELGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS 

Notice of Proposal - Carmel

Order - Carmel

Statement of Reasons 

U43

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5026 ac A5151, Lloc, Treffynnon)(50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2019

Notice of Proposal - Lloc Holywell October 2019

Order - Lloc Holywell October 2019

Statement of Reasons Lloc Holywell

Dogfennau Defnyddiol