Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(ALEXANDRA ROAD A VICTORIA ROAD, YR WYDDGRUG)(TRAFNIDIAETH UNFFORDD) 20-

Bryn Coch - Hysbysiad

Bryn Coch - Gorchymyn

Bryn Coch - Datganiad o Resymau

Bryn Coch School - Un ffordd (Map)

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A548 Ffordd Osgoi Bagillt)(Cyfyngiad Cyflymder 40mya a 50mya) 201x

A548 Bagillt - Hysbysiad

A548 Bagillt - Gorchymyn

A548 Bagillt - Gorchymyn 2013

A548 Bagillt - Datganiad o Resymau - 40mph

A548 Bagillt Map - A3

 

GORCHYMYN CYMAU LANE A WYNDHAM DRIVE, ABERMORDDU (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A LLEOEDD PARCIO) (GORFODI SIFIL A CHYFUNO) (DIWYGIAD RHIF 4) CYNGOR SIR Y FFLINT 2017

Hysbysiad Gwneud - Abermorddu

Abermorddu - Datganiad o Rhesymau

Gorchymyn wedi'i selio - Abermorddu

Gorchymyn wedi'i selio - Map

Abermorddu - Llinellau Ysgol - Map

AY123 2013 - Map

AY123 - Map

 

ENGLEFIELD CRESCENT,  WATS DYKE AVENUE A ELLESMERE ROAD, MYNYDD ISA (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 10) CYNGOR SIR Y FFLINT 201.

Hysbysiad

Ar Orchymyn Stryd

Datganiad o Rhesymau

Cynllun Medi 2017

AO93 LEE - Map

AO93 - Map

AO94 2013 - Map

AO94 - Map

 

GORCHYMYN PHOENIX STREET, WOOD STREET, FAIRWAY, WATKIN STREET, NORTH STREET, HARRISON GROVE, EVENSLEIGH DRIVE A LAWRENCE STREET, SANDYCROFT (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 9) CYNGOR SIR Y FFLINT 2017.

Hysbysiad - Phoenix St

Gorchymyn Wedi'i Selio - Phoenix St

Datganiad o Resymau - Phoenix St

Cymraeg Maps

BD82 - Map

Cynlluniau Gorchymyn Seliedig

GORCHYMYNCEFN Y DDÔL, MAES LLWYFEN A MAES PINWYDD, EWLO (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 8) CYNGOR SIR Y FFLINT 2017

Gorchymyn Selio

Rhybudd o Wneud

Datganiad o'r Rhesymau

Map Atodlen

Cyfyngiadau Aros

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD LERPWL, FFORDD ALLTAMI, HIGHER COMMON ROAD, BWCLE A FFORDD YR EGLWYS, BWCLE (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 7) GORCHYMYN 201.

Rhybudd - Liverpool Road and Church Road

Ar Gorchymyn Street - Liverpool Road and Church Road

Datganiad o resymau - Liverpool Road and Church Road

Church Rd - Bwcle - Cynllun

Ffordd Lerpwl, Bwcle - Dim Map Aros

Amrywiol mapiau: AS91   -   AS92   -   AS92 2013   -   AT92   -   AT92 2013   -   AT93   -   AT93 2013   -   AT94   -   AT94 2013   -   AU94   -     AU94 2013

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD GAER, BROOK STREET A JUBILEE ROAD, BWCLE (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR FANNAU AROS, LLWYTHO A PHARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 6) GORCHYMYN 201

Stryd Brook - Rhybudd o Gadarnhau

Stryd Brook - 2017 Gorchymyn wedi'i Selio

2017 Cynllun Arfaethedig

Cynllun Arfaethedig - Brook Street

 

Dogfennau Defnyddiol