Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

HAWARDEN ROAD, CHESTER ROAD A SILVER BIRCH WAY, PENYFFORDDGWAHARDDIAD AR AROS

Rhybudd o Wneud

Datganiad o resymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn

Gorchymyn

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Carmel Road, Carmel, Pentref Gorsedd a ffyrdd cyfagos)(Cyfyngiad ar Ffordd a Therfyn Cyflymder 30mya) 2019.

Gorsedd30mph_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos Treuddyn)(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2019.

A5104treuddynTRO_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Chester Road, B5125 Chester Road, Brychdyn)(Ffordd Gyfyngedig, Terfyn Cyflymder 30mya, 40mya a 50mya) 2019.

A5104ChesterRoad_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Station Road, Sandycroft)(Terfyn Cyflymder 40mya) 2019.

StationRoadTRO_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Wepre Lane, Cei Connah)(Terfyn Cyflymder 30mya) 201x

WepreLaneTRO_Cy

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Ffordd Cymau, Abermorddu) (Terfyn Cyflymder 30 mya) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Amrywiol Ffyrdd dienw, Lonydd dienw a Threm y Foel, Rhes y Cae, Treffynnon) (Cyfyngiad Cyflymder 30mya) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (A5151 Ffordd Llundain, Trelawnyd) (Terfyn Cyflymder 40mya) 2019

AmrywiolTROs_Cymau_Trelawnyd_Holywell

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Old Warren, Brychdyn)(Terfyn Cyflymder 40mya) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Stryt Caer Rhedyn, Coed-llai)(Terfyn Cyflymder 30mya) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(Amrywiol Ffyrdd, Cei Connah a Llaneurgain)(Terfyn Cyflymder) (Diwygiad) 2019     

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (A548 Chester Road, Oakenholt)(40mya, 50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2019

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (B5121 Licswm)(Terfyn Cyflymder 40mya) 2019

OldWarrenAndVarious_TrafficNotices_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT, GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG WYNNSTAY ROAD, BROUGHTON

WynnstayRoad_Broughton_CY

 

CYNNIG CYNGOR SIR Y FFLINTB5129 CHURCH STREET, B5129 CHURCH HILL, B5129 Y STRYD FAWR, ROCK ROAD, CHURCH ROAD, BANK ROAD, HAMILTON ROAD, LEIGHTON COURT, SPRING STREET A ST MARKS MEWS, CEI CONNAH. I WAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

QuayMetro_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCARLINES AVENUE, GRANT DRIVE A LINCOLN ROAD – EWLO GWAHARDDIAD AR AROS

CarlinesAveWaiting_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT LINDERICK AVENUE, SOUTH FIELDS CLOSE, MUIRFIELD ROAD A SELSDON CLOSE, BWCLE.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 12) 2019

LinderickAve_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS, GWAHARDDIAD AR AROS ARUNRHYW ADEG A CHYFYNGU AR AROSA549 BWCLE, B5128 CHURCH ROAD, KNOWLE LANE, OAK TREE CLOSE,MOUNTAIN CLOSE, LON BUTTERLY, PEMBA DRIVE, VICTORIA ROAD,DUKE’S FIELD DRIVE, LINTHORPE ROAD, B5127 MILL LANE A HAWKESBURYROAD, BWCLE.

MountainLaneRestrictions_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCYNNIG I GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG A5104 CHESTER ROAD, CHESTER ROAD, BROUGHTON HALL ROAD, FFORDD CLEDWEN, CHURCH ROAD, CHURCH WALK, BISHOPS COURT, WYNNSTAY ROAD, EATON CLOSE, A5104 MAIN ROAD, PARKFIELD ROAD, SIDDELEY CLOSE, SOMMERFORD ROAD, MEADOW ROAD, FOREST DRIVE, CORONATION ROAD, BRETTON DRIVE, SIMPSONS WAY, LANSDOWN ROAD, HOPE ROAD, BROOKES AVENUE, BROUGHTON

Broughton_Waiting_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(BROUGHTON HALL ROAD, CHURCH ROAD, FFORDD CLEDWEN A LLYS CADNANT BRYCHDYN)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2019

BroughtonHallRoad_20mph_Cy

 

CROESFAN CERDDWYR ARFAETHEDIG AR B5126 FFORDD YR WYDDGRUG, CEI CONNAH A FFORDD LLANARTH, CEI CONNAH

B5126MoldRoadZebraCrossing_Cy

 

CYNNIG CYNGOR SIR Y FFLINT B5129 CHURCH STREET, B5129 CHURCH HILL, B5129 KELSTERTON ROAD, B5129 y STRYD FAWR, ROCK ROAD, CHURCH ROAD, BANK ROAD, HAMILTON ROAD, LEIGHTON COURT, GOLFTYN LANE, COOPER’S LANE, FFYRDD GWASANAETH KELSTERTON, SPRING STREET, ST MARKS MEWS A LOWER BROOK STREET, CEI CONNAH.  I WAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

WaitingRestrictions_ConnahsQuay_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – TŶ DEWI SANT, EWLO) (GORFODI SIFIL) 201-

Ty Dewi Sant Parcio - Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (KNOWLE LANE, BWCLE) GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2019

KnowleLane_OneWay_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT (LÔN KNOWLE A MOUNTAIN CLOSE BWCLE)  (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2019 

KnowleLane_20mph_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTFEATHER STREET, Y FFLINTGWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

FeatherStreetFlint_Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (A5119 Ffordd Llaneurgain gan gynnwys Ffordd Wasanaeth a Lon Y Plas, Mynydd y Fflint)(Ffordd Gyfyngedig, Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2018

A5119_Flint_Mountain_Cymraeg

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Hysbysiad

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Gorchymyn

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Datganiad o Rhesymau

Dogfennau Defnyddiol