Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Bwcle

Gorchymyn Cyngor Sir Y Fflint (Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Bwcle)

Gorchymyn Cyngor Sir Y Fflint (Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd- Bwcle) (Diddymu)

Gorchymyn Cyngor Sir Y Fflint (Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Bwcle)

Cynllun Parcio Oddi Ar Y Stryd - Buckley (Gorfodi Gorfodaeth A Chyflwyno Sirol) 2015

 

Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Cei Connah

Maes Parcio Cei Connah - Gorchymyn Drafft Arfaethedig

Maes Parcio Cei Connah - Hysbysiad o'r Cynnig

Gorchymyn Arfaethedig Parc Cei Connah - Datganiad o Rhesymau

Lle Parcio Oddi ar y Stryd - Queensferry, Shotton, Gorchymyn Cei Connah

 

Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Treffynnon

Maes Parcio Treffynnon - Gorchymyn Drafft Arfaethedig

Gorchymyn Arfaethedig Maes Parcio Treffynnon - Hysbysiad o'r Cynnig

Gorchymyn Arfaethedig Parc Treffynnon - Datganiad o Rhesymau

Gorchymyn Lle Parcio Oddi ar y Stryd (Gorfodaeth Sifil) 2013

Lle Parcio Oddi ar y Stryd - Trefn Treffynnon 2015

 

Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Yr Wyddgrug

Maes Parcio'r Wyddgrug - Gorchymyn Drafft Arfaethedig

Gorchymyn Arfaethedig Maes Parcio'r Wyddgrug - Hysbysiad o'r Cynnig

Gorchymyn Arfaethedig Parc yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

Lle Parcio Oddi ar y Stryd - Gorchymyn yr Wyddgrug 2015

Lle Parcio Oddi ar y Stryd - Gorchymyn yr Wyddgrug 2016

 
Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Queensferry

Maes Parcio Queensferry - Hysbysiad o'r Cynnig

Maes Parcio Queensferry - Gorchymyn Drafft Arfaethedig

Queensferry Park Proposed Order - Statement of Reasons

Lle Parcio Oddi ar y Stryd - Queensferry, Shotton, Gorchymyn Cei Connah 2015

 

Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Shotton

Maes Parcio Shotton - Gorchymyn Drafft Arfaethedig

Gorchymyn Arfaethedig Maes Parcio Shotton - Hysbysiad o'r Cynnig

Gorchymyn Arfaethedig Parc Shotton - Datganiad o Rhesymau

Lle Parcio Oddi ar y Stryd - Queensferry, Shotton, Cei Connah

 

Lleoedd Parcio Oddi Ar Y Stryd - Fflint

Gorchymyn Maes Parcio'r Fflint - Hysbysiad o'r Cynnig

Maes Parcio'r Fflint - Gorchymyn Drafft Arfaethedig

Y Fflint - Gorchymyn Lle Parcio Oddi ar y Stryd (Gorfodi Sifil) 2013

Y Fflint - Gorchymyn Arfaethedig - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINT, STRYDAU VARIOUS - CANOLFAN TREF FFLINT, CYFYNGEDIG CYFYNGEDIG YN ARCHWILIO A GWAHARDD ARDAL AR UNRHYW AMSER

Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Gorchymyn Gwneud 2013

Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Gorchymyn Drafft

Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Hysbysiad o'r Cynnig

Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Datganiad o Rhesymau

Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Cynlluniau 1

 Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Cynlluniau 2

Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Cynlluniau 2013

 

GORCHYMYNYORK ROAD, CEI CONNAH.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 20) CYNGOR SIR Y FFLINT 201.

AU70 2018

AU70 New

York Road, Gwahardd Aros - Hysbysiad

Gorchymyn Heol York, Gwahardd Aros

York Road, Gwahardd Aros - Cynllun

York Road, Gwahardd Aros - Datganiad o Rhesymau

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(ALEXANDRA ROAD A VICTORIA ROAD, YR WYDDGRUG)(TRAFNIDIAETH UNFFORDD) 2018

Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Hysbysiad o Wneud

Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Gorchymyn wedi'i selio

Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(FFORDD ALEXANDRA, YR WYDDGRUG) (Rhif 2)(TRAFFIG UNFFORDD) 2018

2 - Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Hysbysiad o Wneud

2 - Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Gorchymyn

2 - Alexandra Road - One Way - Statement of Reasons

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Hysbysiad

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Gorchymyn

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD FICTORIA, FFORDD ALEXANDRA, GAS LANE, STRYD WRECSAM, YR WYDDGRUG. AROS CYFYNGEDIG A CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG 

Alexandra Road, Yr Wyddgrug - Hysbysiad o Wneud

Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug - Gorchymyn

Alexandra Road, Yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTSTRYD GROSVENOR, FFORDD FICTORIA, FFORDD ALEXANDRA, GAS LANE, STRYD WRECSAM, FFORDD GLANRAFON A LLYS-YR-EFAIL, YR WYDDGRUG.CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG

Bryn Coch, Cyfyngiadau Aros - Hysbysiad Ar y Stryd

Bryn Coch, Cyfyngiadau Aros - Gorchymyn

 Bryn Coch, Cyfyngiadau Aros - Datganiad o Rhesymau

Bryn Coch, Cyfyngiadau Aros - AK94 2018

Bryn Coch, Cyfyngiadau Aros - AK95 2018

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD PENTRE, WOOD GREEN A WOODLANDS ROAD, YR WYDDGRUG. GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG 

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Hysbysiad o'r Cynnig

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Gorchymyn

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Datganiad o Rhesymau

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Llinellau Melyn

AL94 2013 - Cynllun

AL95 2013 - Cynllun

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Stryd Grosvenor, Ffordd Fictoria, Ffordd Alexandra a Gas Lane, yr Wyddgrug)(Terfyn Cyflymder 20 mya) 2018

20mph Grosvenor Street - Hysbysiad Gwneud

20mph Grosvenor Street - Gorchymyn

20mph Grosvenor Street - Datganiad o Rhesymau

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT RIVERSIDE PARK A STONELEIGH CLOSE, GARDEN CITY. CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG

Rhybudd o Wneud - Riverside Park

Orchymyn a wnaed - Riverside Park

Datganiad o Resymau - Riverside Park

Llinellau Melyn, Cynllun - Riverside Park

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(York Road, Cei Connah)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Rhybudd 20mya - York Road

York Road, Cyflymder o 20mya - Gorchymyn

York Road, Cyflymder o 20mya - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTYORK ROAD, CLIFTON PARK AVENUE, QUEENS AVENUE, HAMILTON ROAD, PARC YR HAFOD A KENT ROAD, CEI CONNAH.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 14) GORCHYMYN 2018

Cyfyngu Aros, York Road - Hysbysiad

Cyfyngu Aros, York Road - Gorchymyn

Cyfyngu Aros, York Road - Datganiad o Rhesymau

Cyfyngu Aros, York Road - Cynllun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn) (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Parth 20mya, Mostyn - Hysbysiad

Parth 20mya, Mostyn - Gorchymyn

Parth 20mya, Mostyn - Datganiad o Rhesymau

Parth 20mya, Mostyn - Cynllun

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(A541 a A5118 Llong, yr Wyddgrug)(Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2018

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Hysbysiad

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Gorchymyn

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Cynllun

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

 

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A548 Ffordd Osgoi Bagillt)(Cyfyngiad Cyflymder 40mya a 50mya) 2018

A548 Ffordd Osgoi Bagillt - Hysbysiad Gwneud

A548 Ffordd Osgoi Bagillt - Gorchymyn

A548 Ffordd Osgoi Bagillt - Datganiad o Rhesymau

Dogfennau Defnyddiol