Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

CYNGOR SIR Y FFLINT - FOURTH AVENUE A SECOND AVENUE, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY - GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

DIP - Aros - Cymraeg

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (KNOWLE LANE, BWCLE) GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2018

Mountain Lane - Un Ffordd - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 A DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90 CROESFAN SEBRA ARFAETHEDIG YN KNOWLE LANE, BWCLE

Croesfan Sebra - Knowle Lane - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (LÔN KNOWLE, MOUNTAIN CLOSE A FFORDD HAWKESBURY, BWCLE)  (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Mountain Lane - Cyflymder 20mya - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (A548 Chester Road, Oakenholt)   (40mya, 50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) Gorchymyn 2018

A548 Oakenholt - Cyfunol

 

Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Sinwsoidaidd a Thwmpathau Top Fflat ar Broughton Hall Road a Church Road, Brychdyn, Sir y Fflint 

Brychdwn - Tympiau - Cyfunol

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (BROUGHTON HALL ROAD, CHURCH ROAD, FFORDD CLEDWEN A LLYS CADNANT BRYCHDYN)  (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

20mya Brychdwn - Cyfunol

 

CYNGOR SIR Y FFLINT (BROUGHTON HALL ROAD, BRYCHDYN) GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2018

Brychdyn - Un Ffordd - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD LERPWL, FFORDD ALLTAMI, HIGHER COMMON ROAD, BWCLE A FFORDD YR EGLWYS, BWCLEGWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEGGORCHYMYN 2018.

Ffordd Lerpwl - Hysbysiad

Ffordd Lerpwl - Gorchymyn wedi'i selio

Liverpool Road Buckley - Cynllun

Church Road Buckley - Cynllun

 

CYNGOR SIR Y FFLINTDEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C
Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Ffyrdd Fflat ar Stryd Fawr, Bagillt, Sir y Fflint 

Stryd Fawr Bagillt - Cynllun

Stryd Fawr Bagillt - Cynllun

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD PENTRE, WOOD GREEN A WOODLANDS ROAD, YR WYDDGRUG. GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

Ffordd Pentre - Cyfyngu ar Aros - Hysbysiad o Wneud

Ffordd Pentre - Gorchymyn Cyfyngu Aros

Ffordd Pentre - Cyfyngu Aros - Datganiad o Rhesymau

Ffordd Pentre - Cyfyngu Aros - Llinellau Melyn

 

GORCHYMYN(CEFN Y DDOL AND MAES PINWYDD, EWLO)(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 11) CYNGOR SIR Y FFLINT 2018

Cefn Y Ddol, Ewloe - Hysbysiad o Wneud

Cefn Y Ddol, Ewloe - Cynllun

Cefn Y Ddol, Ewlo - Gorchymyn wedi'i selio

Cefn Y Ddol, Ewlo - Datgan Rhesymau

 

 

GORCHYMYN (TENTH AVENUE, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY)(TRAFFIC UNFFORDD) CYNGOR SIR Y FFLINT 2018

DIP un ffordd - rhowch sylw

DIP un ffordd - archeb

System Unigryw DIP - Datganiad o Rhesymau

System Unffordd DIP - Cynllun wedi'i selio

 

GWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEGTENTH AVENUE, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY, CYNGOR SIR Y FFLINT

DIP Dim Aros - Hysbysiad

DIP Dim Aros - Archeb

DIP Dim Aros - Datganiad o Rhesymau

DIP Dim Aros - Cynlluniau

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT MEADOW CROFT, SPRINGFIELD COURT, LLYS DERWEN A MAIN ROAD, HIGHER KINNERTON. GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

Hysbysiad o'r Cynnig - Higher Kinnerton 2018

Ar Orchymyn Stryd - Higher Kinnerton 2018

Datganiad o Rhesymau - Higher Kinnerton 2018

Kinnerton - Llinellau Melyn - Map

BD103 - Map

BD104 2013 - Map

BD104 - Map

 

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Bwcle

Bwcle - Hysbysiad o Wneud

Bwcle - Gorchymyn

Bwcle - Datganiad o Rhesymau


Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Cei Connah

Cei Connah - Hysbysiad o Wneud

Cei Connah - Gorchymyn

Cei Connah - Datganiad o Rhesymau

 

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Treffynnon

Treffynnon - Hysbysiad o Wneud

Treffynnon - Trefn

Treffynnon - Datganiad o Rhesymau

 

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Yr Wyddgrug

Yr Wyddgrug - Hysbysiad o Wneud

Mold Order - English

Yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

 

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Queensferry

Queensferry - Hysbysiad o Wneud

Queensferry - Gorchymyn

Queensferry - Datganiad o Rhesymau

 

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Shotton

Shotton - Hysbysiad o Wneud

Shotton - Gorchymyn

Shotton - Datganiad o Rhesymau

 

Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd - Y Fflint

Hysbysiad o Wneud - Y Fflint

Gorchymyn Y Fflint

Datganiad o Rhesymau- YFlint

GORCHYMYN TENTH AVENUE, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY(GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A LLEOEDD PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 22) CYNGOR SIR Y FFLINT 20--

Hysbysiad - Tenth Ave, DIP - Gwahardd Aros

Gorchymyn - Tenth Ave, DIP - Gwahardd Aros

Datganiad o Rhesymau - Tenth Ave, DIP - Gwahardd Aros

Y Cynllun - Tenth Ave, DIP - Gwahardd Aros

Mapiau amrywiol - AZ62AZ63BA63BA64BA65BB63BB64BB65

 
GORCHYMYN (TENTH AVENUE, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY) (TRAFFIC UNFFORDD) CYNGOR SIR Y FFLINT 20--

Hysbysiad - DIP - Un Ffordd

Gorchymyn - DIP - Un Ffordd

Datganiad o Rhesymau - DIP - Un Ffordd

Y Cynllun - DIP - Un Ffordd

 

GORCHYMYN ARBROFOL STRYD Y FFYNNON, CROSS STREET, PANTON PLACE A STRYD FAWR, TREFFYNNON GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG A CHYFYNGU AR AROS A MANNAU PARCIO POBL ANABL CYNGOR SIR Y FFLINT 2018

Treffynnon - Hysbysiad

Treffynnon - Gorchymyn

Treffynnon - Gorchymyn Gwneud 2013

Treffynnon - Datganiad o Rhesymau

Treffynnon - 2013 Gorchymyn - Mapiau

 

GORCHYMYN ARBROFOL 2018 CYNGOR SIR Y FFLINT AR Y STRYD FAWR, TREFFYNNON A FFYRDD CYFAGOS (TRAFFIG UNFFORDD A GWAHARDD GYRRU)

Hysbysiad - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 1 - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 2 - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 3 - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 4 - Treffynnon - Un Ffordd

Order 1996 pg 5 - Treffynnon - Un Fforddy

Gorchymyn - Treffynnon - Un Ffordd

Gorchymyn wedi'i selio - Treffynnon - Un Ffordd

Datganiad o Rhesymau - Treffynnon - Un Ffordd

 

CYNGOR SIR Y FFLINT, STRYDAU VARIOUS - CANOLFAN TREF FFLINT, CYFYNGEDIG CYFYNGEDIG YN ARCHWILIO A GWAHARDD ARDAL AR UNRHYW AMSER

Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Gorchymyn Gwneud 2013

Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Gorchymyn Drafft

Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Hysbysiad o'r Cynnig

Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Datganiad o Rhesymau

Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Cynlluniau 1

 Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Cynlluniau 2

Y Fflint, Amrywiol Strydoedd (Aros) - Cynlluniau 2013

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(ALEXANDRA ROAD A VICTORIA ROAD, YR WYDDGRUG)(TRAFNIDIAETH UNFFORDD) 2018

Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Hysbysiad o Wneud

Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Gorchymyn wedi'i selio

Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(FFORDD ALEXANDRA, YR WYDDGRUG) (Rhif 2)(TRAFFIG UNFFORDD) 2018

2 - Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Hysbysiad o Wneud

2 - Ffordd Alexandra - Un Ffordd - Gorchymyn

2 - Alexandra Road - One Way - Statement of Reasons

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Hysbysiad

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Gorchymyn

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD FICTORIA, FFORDD ALEXANDRA, GAS LANE, STRYD WRECSAM, YR WYDDGRUG. AROS CYFYNGEDIG A CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG 

Alexandra Road, Yr Wyddgrug - Hysbysiad o Wneud

Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug - Gorchymyn

Alexandra Road, Yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

 

YORK ROAD, CEI CONNAH. (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 20) CYNGOR SIR Y FFLINT 2018

York Road, Prohibition of Waiting - Notice

York Road, Prohibition of Waiting - Order

York Road, Prohibition of Waiting - Plan

York Road, Prohibition of Waiting - Statement of Reasons

AU70 2018

AU70 New

 

Y Cyngor Sir Y Fflint amrywiol strydoedd - Y Fflint Y Dre

Hysbysiad o Wneud - Y Fflint Y Dre

Gorchymyn - Amrywiol Strydoedds Y Fflint

Cynllun - Y Fflint

Datganiad o Rhesymau - Y Fflint

Dogfennau Defnyddiol