Alert Section

Digwyddiadau a damweiniau y dylid eu cofnodi


O dan gyfreithiau iechyd a diogelwch, rhaid ichi adrodd (ffenestr newydd) ar a chadw cofnod o anafiadau, digwyddiadau peryglus ac achosion o glefydau cysylltiedig â’r gwaith.

Gallwch weld pa rai y mae’n rhaid eu cofnodi a sut i’w cofnodi ar wefan (ffenestr newydd) HSE.

Bydd cadw cofnodion yn eich helpu i adnabod patrymau o ddamweiniau ac anafiadau, ac yn helpu wrth gwblhau eich asesiad risg. Hefyd, efallai y bydd eich cwmni yswiriant yn gofyn i weld eich cofnodion os bydd yna hawliad cysylltiedig â gwaith.