Hafan > Busnes > Health and Safety

Iechyd a Diogelwch

Yn cynnwys gorfodi iechyd a diogelwch a chyngor ar gyfer rhai gweithleoedd penodol, gweithgareddau a digwyddiadau gwaith; cofrestrediadau a gorfodaethau tyllu croen; gorfodi cyfraith gwelyau haul

Events & firework safety

Cyngor ac adnoddau ar gynnal digwyddiad yn ddiogel.

Health & safety – what you need to do

Mae gan gyflogwyr a rhai hunan-gyflogedig ddyletswydd i reoli risgiau. Dysgwch ragor.

Interventions & advice

Dysgwch ragor ynghylch beth i'w wneud.

Radon

Mae Radon yn effeithio ar lawer o Sir Y Fflint. Mae angen i gyflogwyr asesu'r risg o radon yn y gweithle.

Reportable incidents & accidents

Amlinelliad byr o'r gofynion cofnodi.

Skin piercing

Yn cynnwys aciwbigo, lliwio'r croen yn rhannol-barhaol, tatwio, tyllu cosmetig ac electrolysis.

Sunbeds

Mae deddfwriaeth newydd wedi'i chyflwyno i amddiffyn pobl ifanc a defnyddwyr gwelyau haul.