Alert Section

Iechyd a Diogelwch

Yn cynnwys gorfodi iechyd a diogelwch a chyngor ar gyfer rhai gweithleoedd penodol, gweithgareddau a digwyddiadau gwaith; cofrestrediadau a gorfodaethau tyllu croen; gorfodi cyfraith gwelyau haul

Agor yn ddiogel yn ystod y Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth i fusnesau ynglŷn ag agor yn ddiogel yn ystod y pandemig presennol

Digwyddiadau a damweiniau y dylid eu cofnodi

Amlinelliad byr o'r gofynion cofnodi.

Diogelwch digwyddiadau a thân gwyllt

Cyngor ac adnoddau ar gynnal digwyddiad yn ddiogel.

Gwelyau haul

Mae deddfwriaeth newydd wedi'i chyflwyno i amddiffyn pobl ifanc a defnyddwyr gwelyau haul.

Iechyd a Diogelwch – beth sydd angen i chi ei wneud

Mae gan gyflogwyr a rhai hunan-gyflogedig ddyletswydd i reoli risgiau. Dysgwch ragor.

Radon

Mae Radon yn effeithio ar lawer o Sir Y Fflint. Mae angen i gyflogwyr asesu'r risg o radon yn y gweithle.

Tyllu'r croen

Yn cynnwys aciwbigo, electrolysis, tyllu'r croen, micro lafnu, tatwio, tyllu'r corff, a colur lled-barhaol

Ymyraethau a chyngor

Dysgwch ragor ynghylch beth i'w wneud.