Alert Section

Gwastraff

Gwasanaethau gwaredu gwastraff y gallwn eu cynnig a sut i gael gwared ar eich gwastraff yn gyfrifol (dyletswydd gofal)

Gwastraff masnachol

Mae gan fusnesau ddyletswydd gofal cyfreithiol i sicrhau bod eu gwastraff yn cael ei waredu'n gyfrifol