Alert Section

Talu Amdano

Gan ddefnyddio ein porth talu ar-lein diogel, gallwch wneud taliadau am ystod eang o wasanaethau a biliau'r Cyngor gyda cherdyn debyd neu gredyd.

Ydych chi’n ceisio talu am eich casgliadau gwastraff gardd?

Adnewyddwch/tanysgrifiwch i gael casgliadau gwastraff gardd

Gwneud taliad ar-lein

Mae’r rhain yn cynnwys taliadau am:

 • Treth y Cyngor
 • Ardrethi Busnes
 • Rhent
 • Anfonebau Sir y Fflint
 • Gorfodaeth Dyledion
 • Gordaliadau Budd-Dal Tai
 • Ceisiadau Cynllunio
 • Rheoli Adeiladu
 • Rheoli
 • Datblygiad Priffyrdd
 • Draenio Cynaliadwy
 • Gwobrau Busnes Sir y Fflint
 • Archifdy Sir y Fflint
 • Trwyddedau Tacsi
 • Enwi a Rhifo Strydoedd
 • Rheoli Anifeiliaid a Phlâu
 • Trwyddedau Gwarchod y Cyhoedd
 • Priodasau a Phartneriaethau Sifil
 • Pridiannau Tir Lleol
 • Llety Dros Dro
 • Gwasanaethau Cyflogi

Dewiswch eich gwasanaeth ar ôl clicio ar y botwm gwyrdd uchod.