Alert Section

Gwastraff Gardd


Ffioedd Casglu 2022

Mae casgliadau Gwastraff Gardd rhwng 1 Mawrth a 10 Rhagfyr ar gyfer tymor 2022. Er mwyn gwirio eich diwrnod casglu cliciwch ar http://www.flintshire.gov.uk/checkyourbinday

Preswylwyr sy’n gwneud taliadau, cyn 1 Mawrth 2022:

£32.00 ar gyfer POB taliad ar-lein 

£32.00 ar gyfer taliadau a wnaed ar neu cyn 28 Chwefror 2022

£35.00 ar gyfer taliadau a wnaed ar neu ar ôl 1 Mawrth 2022*

Preswylwyr sy’n gwneud taliadau, ar/ar ôl 1 Mawrth 2022:

£32.00 ar gyfer POB taliad ar-lein

£35.00 ar gyfer taliadau a wnaed ar neu ar ôl 1 Mawrth 2022*

*Mae’r ffi hwn yn berthnasol i drigolion sy’n talu dros y ffôn ac yn defnyddio ciosgau talu yn Sir y Fflint yn Cysylltu ar neu ar ôl 1 Mawrth 2022 (Bydd Cynghorwyr Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar gael i helpu preswylwyr i gwblhau ceisiadau).  

Gwnewch Gais Ar-Lein

 

Pam ydych chi wedi newid i sticeri RFID?

Pa mor hir fydd y rhain yn para?

Ar gyfer beth mae’r cod QR?

Sut y bydd yn gweithio?

Beth fydd yn digwydd gyda fy nata o’r sticeri RFID?

A fydd y tag yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol?

Pa mor aml mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu?

Ble ydw i’n gosod y sticer RFID newydd?

Beth os ydw i’n cofrestru a bod y bin brown neu’r sticer cofrestru'n cael ei ddwyn?

Beth os yw fy sticer wedi’i ddifrodi/ar goll?

Mae gan breswylydd fwy nag un bin a sticer.

Beth os ydw i am wneud cais am ad-daliad?