Rhoi Gwybod

Gallwch nawr roi gwybod i ni am unrhyw nifer o faterion gyda'n offer ar-lein 'Rhoi Gwybod'

Cŵn Yn Baeddu

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo ar-lein

Casglu Biniau Fethwyd

Gallwch roi gwybod i ni am unrhyw wastraff sydd heb ei gasglu neu unrhyw broblemau eraill (gan gynnwys problemau'n ymwneud â chasglu gwastraff o ymyl y ffordd, cymorth i symud gwastraff, gwastraff clinigol a swmp gasglu).

Golau stryd diffygiol

Adrodd am nam gyda golau stryd, bolard arwydd wedi'i oleuo / traffig.

Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol

Ar-lein ffurflen adrodd - Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol

Tipio-Anghyfreithlon

Tipio anghyfreithlon yw gadael gwastraff ar dir heb ganiatâd.

Nodwyddau A Chwistrellau

Rydym yn delio â nodwyddau, chwistrellau ac eitemau cysylltiedig â chyffuriau sydd wedi cael eu taflu i ffwrdd. Ni fyddwn yn cael gwared ar nodwyddau neu gyfarpar miniog sydd wedi'u dympio ar eiddo preifat.

Rheoli Plâu

Rhoi gwybod am broblem gyda llygod mawr, llygod, gwenyn meirch ac ati

Gwerthu I Rai Dan Oed

Os ydych yn gwybod neu'n amau bod siop yn gwerthu nwyddau yn anghyfreithlon i bobl dan oed, gallwch hysbysu'r Gwasanaeth Safonau Masnach.

Diogelwch Bwyd

Rhoi gwybod am broblem gyda sefydliad lle bwyd naill ai'n cael ei goginio, ei fwyta neu ei werthu.

Safonau Masnach

Pryderon adroddiad - Nwyddau Ffug, galwyr ffug, Diogelwch Cynnyrch ac ati