Alert Section

Terfynau Cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru - 17 Medi 2023

Cyflwyno Cenedlaethol

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ar draws Cymru.

Cwestiynau Cyffredin

Mwy o wybodaeth am sut y bydd y Cyngor yn cyflwyno cyfyngiadau cyflymder 20 mya Llywodraeth Cymru yn Sir y Fflint.

Ceisiadau am Eithriadau i'r Terfyn Cyflymder 20mya

Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'feini prawf eithriadau' sy'n nodi sut gall awdurdodau priffyrdd gyflwyno eithriadau mewn perthynas â therfynau cyflymder 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru.

Ardal Anheddiad Cam Un - Bwcle 28 Chwefror 2022

Gwybodaeth am weithredu terfynau cyflymder 20mya ym Mwcle a'r ardaloedd amgylchynol

Ardal Anheddiad Cam Un - Bwcle - 28 Chewefror 2022 - Darganfod mwy