Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD - BWCLE) (GORFODAETH SIFIL)(DIWYGIAD 2020)

BuckleyBrunswickRoadParking_Cy

 

A5026 FRON PARK ROAD, HEOL PEN Y BAL, WEST DRIVE, CAE MEFUS AND A5026 LLOC, TREFFYNNON GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS

PenYBallWaitingRestriction_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (B5121 BRYNFORD STREET, TREFFYNNON)(TRAFFIG UNFFORDD) 20-

BrynfordStreetOneWayHolywell_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(HEOL PEN-Y-BAL, TREFFYNNON)(TRAFFIG UNFFORDD) 20--

PenYBallOneWayHolywell_Cy

 

GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS  (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – BWCLE) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) SIR Y FFLINT 201-

BrunswickRdParkingPlaces_Cym

 

GORCHYMYNSTRYD Y FFYNNON, CROSS STREET, PANTON PLACE A STRYD FAWR, TREFFYNNON GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG A CHYFYNGU AR AROS A MANNAU PARCIO POBL ANABL CYNGOR SIR Y FFLINT 2019

HolywellWaitingRestrictions

 

GORCHYMYN 2019 CYNGOR SIR Y FFLINT AR Y STRYD FAWR, TREFFYNNON A FFYRDD CYFAGOS (TRAFFIG UNFFORDD A GWAHARDD GYRRU)

HolywellOneWay

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(B5129 CHESTER ROAD EAST) (LÔN FYSIAU) GORCHYMYN 201-

Bus Lane Order Chester Rd Shotton

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (FFORDD ALEXANDRA, YR WYDDGRUG) (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)GORCHYMYN (GORFODI SIFIL A CHYFUNO) (DIWYGIAD RHIF 29) 2019

Alexandra Road Parking

 

CYNGOR SIR Y FFLINT HYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIOMannau Parcio oddi ar y stryd yn Tŷ Dewi Sant, Ewloe

Ty Dewi Sant Car Park Order Oct 2019

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD – TŶ DEWI SANT, EWLO)(GORFODAETH SIFIL) 2019

Tŷ Dewi Sant Parking Charges

 

CYNGOR SIR Y FFLINTHYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIO Lleoedd parcio oddi ar y stryd

Mold Off Street Parking Charges

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCROSS STREET, STRYD FAWR, PANTON PLACE A WELL STREET, TREFFYNNON(PARTH TERFYN CYFLYMDER 20MYA) 201-

Cross Street Holywell 20mph TRO

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos a ffyrdd cyfagos, Treuddyn)(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2019

A5104 Treuddyn Welsh (TRO)

 

FFORDD CARMEL, ALLT-Y-GOLCH A GALLT CARMEL, CARMELGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS 

Notice of Proposal - Carmel

Order - Carmel

Statement of Reasons 

U43

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A5026 ac A5151, Lloc, Treffynnon)(50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2019

A5026 & A5151 Lloc Holywell October 2019

Dogfennau Defnyddiol