Cymorth gyda chasgliadau


Cymhwysedd ac amodau
Os ydych chi’n hen neu’n anabl neu’n dioddef o gyflwr meddygol ac yn ei chael hi’n anodd mynd â’ch biniau/ailgylchu at garreg y drws, gallwch wneud cais am gymorth (gelwir hyn yn gasgliad a gynorthwyir). Gall ein criw gasglu biniau a chynwysyddion o leoliad ar eich eiddo a gytunwyd arno o flaen llaw, eu gwagio nhw a’u dychwelyd i’r un lle.  

Mae’r casgliadau hyn ar gael i drigolion sydd ag angen gwirioneddol yn unig, lle nad oes unigolyn abl-gorfforol yn byw yn y cyfeiriad a allai fynd â’r biniau neu’r cynwysyddion at garreg y drws i’w casglu.

Sut i wneud cais
Ffoniwch Streetscene ar 01352 701234.

Canslo neu newid casgliad cyfredol a gynorthwyir
Pan mae eich amgylchiadau yn newid mewn perthynas â’ch gallu i fynd â’ch biniau allan i’w casglu (e.e. mae eich cyflwr wedi gwella), dylech gysylltu â ni er mwyn canslo’r cytundeb.