Alert Section

Rhestr o eitemau y gallwn ni eu casglu


Rhestr o eitemau y gallwn ni eu casglu
 Eitemau mawr Nifer yr eitemau
 2 x Fag Bin  1
 Set dridarn  3
 Barbeciw  1
 Bwrdd ochr gwely  1
 Mainc  1
 Beic  1
 Bwrdd adar  1
Cwpwrdd llyfrau  1
 Carped (rholyn)  1
 Cadair (1)  1
 Cyfrifiadur  1
 Desg cyfrifiadur  1
 Popty  1
 Desg  1
 Difan  1
Drws – mewnol neu allanol  1
Cyfarpar ymarfer corff (wedi’i
ddatgymalu)
 5
Panel ffens 1
Lle tân 1
Stôl droed 1
Futon 1
Drws garej 5
Bwa gardd 1

Sied gardd (Maint mwyaf 6 x 4 - rhaid i'r
sied gael ei thynnu oddi wrth ei gilydd)

5
Cerflun gardd 1
Giatiau – mewnol (giât babi) 1
Giatiau – allanol (maint hylaw)  5
Pen gwely  1
Aelwyd 1
Hwfyr 1
Bwrdd smwddio 1
Ysgolion 1
Peiriant torri lawnt 1
Silff ben tân 1
Matres 1
Microdon 1
Drwm olew (gwag) 1
Paled 1
Potiau plannu (yr un) 1
Tŷ chwarae plastig (wedi’i ddatgymalu) 1
Argraffyd 1
Tŷ cwningen 1
Rheiddiadur 1
Seidbord 1
Llithren (wedi’i ddatgymalu) 1
Teclynnau domestig bach 1
Siglen (wedi’i datgymalu) 5
Bwrdd 1
Sychwr dillad 1
Teledu 1
Uned deledu 1
Teiars 1
Wardrob (wedi’i ddatgymalu) 1
Peiriant golchi 1
Ffrâm wely bren (wedi’i datgymalu) 1