Alert Section

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu)


 

 
 Type Cymorth / Cyngor Enghreifftiau / gwybodaeth
Erosolau nad ydynt yn beryglus Caniau a’r cynhwysydd plastig  Diaroglyddion / polish, etc.
Erosolau peryglus Gofynnwch i staff y safle Paent car / chwistrellau pryfed, etc.

Asbestos (ychydig bach yn unig)
Bwcle yn unig

Gofynnwch i staff y safle Ffoniwch 01352 701234
Batris cartref Dim bagiau plastig Mae angen i fatris peiriannau pŵer gael eu dadwefru'n llwyr
Batris – car Gofynnwch i staff y safle  
Caniau / tuniau Caniau a’r cynhwysydd plastig Yn cynnwys tuniau bisgedi / melysion
Cardfwrdd Rhaid cael gwared â’r polystyren Polystyren i fynd i’r gwastraff cyffredinol   
Carpedi (dim finyl) Derbynnir isgarpedi Dylid rhoi finyl yn y sgip gwastraff cyffredinol
Cartonau (llefrith, cawl, etc.) Gellir eu casglu ar ymyl palmant gyda chaniau a phlastig Rhowch nhw yn y cynhwysydd ar gyfer plastig a chaniau
Gwastraff bwyd Rhaid iddo fod mewn bagiau bio Dim bagiau plastig 
Dillad / esgidiau   Clymwch esgidiau yn ei gilydd neu rhowch nhw mewn bagiau mewn parau
Olew coginio   Mewn cynhwysydd dan sêl yn unig, os gwelwch yn dda
Offer trydanol (bach)    
Offer trydanol (mawr)    
Bylbiau LED a thiwbiau fflworeuol Triniwch nhw'n ofalus Bylbiau hen ffasiwn i fynd i’r gwastraff cyffredinol
Oergelloedd / Rhewgelloedd RHAID CAEL GWARED Â’R BWYD I GYD NI DDERBYNIR UNEDAU MASNACHOL
Gwastraff cyffredinol Gwahanwch y deunyddiau cyn dod i’r safle Dim deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn y gwastraff cyffredinol 
Poteli a jariau gwydr   Caeadau metel i'r banc caniau, os gwelwch yn dda
Paenau gwydr – heb fod yn eu fframiau Sgip pridd a rwbel Dim fframiau UPVC gyda gwydr – rhowch nhw yn y gwastraff cyffredinol

Gwastraff gardd gwyrdd

Dim gwifrau / potiau planhigion ac ati Dim llysiau’r gingroen na bonion coed mawr
Plastig caled Sgip plastig caled DIM tanciau olew na darnau ceir
Gwastraff peryglus (bach) Gofynnwch i’r staff Dim ffaglau na chemegolion masnachol na chemegolion o labordai
Matresi Ffoniwch y llinell gymorth i holi a oes lle yn y sgip 01352 701234 Cysylltwch ymlaen llaw er mwyn osgoi siwrnai seithug
Olew moduron Gofynnwch i staff y safle  
Hidlyddion olew Gofynnwch i staff y safle  
Paent / glos ac emwlsiwn Gofynnwch i staff y safle  
Papur Ni dderbynnir cardiau wedi’u lamineiddio DIM papur lapio plastigaidd
Plastrfwrdd   DIM bagiau o blastr
DIM asbestos
Poteli plastig Sgip caniau, plastig a chartonau  
Cetris peiriannau argraffu Gofynnwch i staff y safle os ydych yn ansicr Bin cetris inc (coch)
Metel sgrap   Ni dderbynnir darnau o injans / fframiau ceir
Esgidiau Banciau dillad ERP (Glas) Nid yw’r banciau elusen ar gael ar hyn o bryd
Pridd / Rwbel Dim asbestos na bagiau Gellir derbyn Pyrex, gwydrau a drychau
Setiau teledu a monitorau    
Teiars TEIARS CAR yn unig Ni dderbynnir teiars cerbydau masnachol
Pren   Dim pren wedi’i beintio na’i drin â chreosot