Clytiau Cotwm


Bydd y babi cyffredin yn defnyddio 5,000 o glytiau. Ni ellir ailgylchu clytiau tafladwy na’u hailddefnyddio ac mae’n rhaid iddyn nhw fynd i dirlenwi, lle byddan nhw’n aros am gan mlynedd. Yng Nghymru bydd tua 200 miliwn o glytiau’n cael eu taflu bob blwyddyn.  Mae Sir y Fflint yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern ‘go iawn’ i arbed arian a helpu’r amgylchedd. 

  • Mae clytiau modern yn hawdd eu defnyddioac yn dod mewn gwahanol siâp a steil hefo Velcro a phoppers i'w cau.  Dim mwy oblygu a defnyddio pinnau!
  • Maent yn gyfforddus a lliwgar!
  • Gallant arbed arian!  Gellir eu defnyddio i’rail neu i’r trydydd plentyn
  • Maent yn arbed lle yn eich cist olwyn.  Dimmwy o glytiau papur yn llenwi'r biniau, allai o dripiau lori i’r safle tirlenwi
  • Mae golchi clytiau yn hawdd.  Dim angenberwi na mwydo.  Dim ond golchi ar wres 60 gradd.  Gall gwasanaeth golchi clytiaugasglu clytiau budr a dod a rhai glân atddrws eich cartref.

Sut all y cyngor helpu?
Os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych neu Sir y Fflint ac mae eich plentyn rhwng 1 a 18 mis oed, fe allech fod â hawl i dalebau sy’n werth hyd at £75 i’w defnyddio mewn rhandaliad ar gyfer prynu clytiau go iawn neu Wasanaeth Londri Clytiau Go Iawn.
 
Sut allaf i ymgeisio?
Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a darparu copi o’ch tystysgrif geni yn ogystal â dau fil gwasanaeth diweddar neu hysbysiad o dreth cyngor.  Rydyn ni’n awr yn derbyn y MAT B1 yn lle tystysgrif geni gan rieni sy’n dymuno ymgeisio am dalebau cyn geni’r babi. 

Ym mhle y gallaf i ddefnyddio’r talebau?
Byddwch yn derbyn talebau sy’n werth £25 yr un, i’w defnyddio pan fydd eich babi’n 0-3 mis oed, 4-9 mis a 10-18 mis oed.  Gellir defnyddio’r talebau efo’r cwmnïau canlynol:

Baba and Boo
Babipur
Bambino Mio
Boo Box
Cloth Nappy Shop
Fill Your Pants
Hello Baby
Hunnybums
Little Green Earthlets
Little Lamb
Little Pants
Lizzie's real Nappies
Mumstrust
Natural Baby Shower
The Nappy Lady
Tots Bots