Alert Section

Rheoli Adeiladu

I gael gwybod a oes angen caniatâd arnoch, gwneud cais, neu ddod o hyd i gwestiynau cyffredin

Beth yw rheoli adeiladu?

Cyflwyniad i Reoliadau Adeiladu a dogfennau cymeradwy

Enwi a Rhifo Strydoedd

O 1 Ebrill 2017, mae'n fwriad gan Gyngor Sir y Fflint i godi tâl am eu gwasanaeth enwi a rhifo strydoedd.

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arnaf?

Darganfyddwch a oes angen caniatâd arnoch ar gyfer eich gwaith arfaethedig

Gwneud cais - Cynlluniau Llawn neu Hysbysiad Adeiladu

Ffurflenni cais, ffioedd a beth i'w anfon gyda'ch cais

Trefnu archwiliad

Trefnu archwiliad o'ch gwaith i ganfod pa gamau y dylid eu harchwilio

Cymeradwyaeth ôl-weithredol

Gwneud cais am gymeradwyo gwaith sydd wedi'i wneud heb ganiatâd (tystysgrif reoleiddio)

Cwestiynau cyffredin – rheoli adeiladu

Atebion i gwestiynau cyffredin am reoli adeiladu