Alert Section

Ffurflen Addewid Hinsawdd


Helpwch i wneud Sir y Fflint yn ddi-garbon drwy addo sut y byddwch yn lleihau eich allyriadau carbon. Rwyf yn addo gwneud fy rhan i helpu i ddatgarboneiddio Sir y Fflint a dod yn Gymru ddi-garbon erbyn 2050.

  • Byddaf yn gwneud hyn drwy….. (Dewiswch sawl peth o’r rhestr hon y credwch y gallwch wneud arferiad ohonynt yn eich bywyd bob dydd).
  • Rwyf yn llofnodi hwn fel;
  • Os hoffech gael tystysgrif o’ch addewid i leihau eich allyriadau carbon, rhowch eich cyfeiriad e-bost yma. A thiciwch y bocs i gydsynio i ni ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost er mwyn anfon y dystysgrif atoch. Pan fyddwn wedi anfon y dystysgrif, byddwn yn dileu eich e-bost o’n cronfa ddata ac ni fyddwch yn cael mwy o negeseuon e-bost gennym:

  • Bydd eich e-bost yn cael ei gadw gan dîm newid hinsawdd Sir y Fflint. Ni fydd y data yn cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti arall a dim ond i gysylltu â chi fel y disgrifir uchod y bydd yn cael ei ddefnyddio. Byddwn yn cadw eich cyfeiriad e-bost nes y byddwch yn penderfynu optio allan. Os hoffech i ni ddileu eich cyfeiriad e-bost ar unrhyw adeg a pheidio anfon gwybodaeth atoch, e-bostiwch ni yn climatechange@flintshire.gov.uk

    I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau data personol, ewch i https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx