Alert Section

Asedau Argoed


Canolfan Gymunedol

P/CC/0014 New Brighton: Canolfan Gymunedol

Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0020 New Brighton: Clwb Bowlio

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0140 Mynydd Isa: Maes Chwarae y Bonc 

P/PA/0141 Mynydd Isa: Ardal Chwarae Argoed 

P/PA/0143 Mynydd Isa: Ardal Chwarae 2: Tiroedd Hamdden Wats Dyke

P/PA/0099 Mynydd Isa: Ardal Chwarae Heol Famau

P/PA/0102 New Brighton: Ardal Chwarae y tu ôl i Ganolfan Gymunedol Clwyd Crescent

Caeau Chwarae

P/PF/0034 New Brighton: Caeau Chwarae ger y Ganolfan Gymunedol

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.