Alert Section

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.

Asedau i'w Hystyried

Asedau i'w Hystyried

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT)

Mae'r canllaw hwn ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd am brydlesu adeiladau neu dir gan y Cyngor Sir er budd y gymuned. Gelwir hyn yn Drosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT).