Alert Section

Asedau Bagillt


Cofeb Rhyfel

P/MW/A/0003 Bagillt: Cofeb Rhyfel

Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0004 Bagillt: Clwb Bowlio

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0012 Bagillt: Ardal Chwarae Bron y Wern 

P/PA/0017 Bagillt: Ardal Chwarae y tu ôl i Bron Haul

P/PA/0018 Bagillt: Ardal Chwarae Pen y Glyn 

P/PA/0019 Bagillt: Ardal Chwarae Llys Maes Teg 

P/PA/0020 Bagillt: Ardal Chwarae Pen Lon 

P/PA/0021 Bagillt: Ardal ChwaraeTrebor Avenue 

P/PA/0022 Bagillt: Ardal Chwarae Victoria Road 

P/PA/0138 Bagillt: Ardal Chwarae Deans Close 

P/PA/0153 Bagillt: Lle Chwarae (Hen waith plwm) Merllyn Lane

Caeau Chwarae

P/PF/0001 Bagillt: Caeau Chwarae Victoria Road 

P/PF/0030 Bagillt: Caeau Chwarae Bron y Wern

Ystafell Newid / Pafiliwn

P/CHR/0025 Bagillt: Ystafelloedd Newid Caeau Chwarae Victoria Road 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.